فایل رایگان مقاله برنامه خانواده محور SKI - HI براي کودکان آسيب ديده شنوايي (31تا35-3- 98تا99-1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله برنامه خانواده محور SKI - HI براي کودکان آسيب ديده شنوايي (31تا35-3- 98تا99-1388) :

سن کودک در زمان تشخیص افت شنوایی بر تصمیم گیری در مورد جایگاه آموزشی کودک تاثیر می گذارد. برای نمونه، اگر کودک، خردسال است والدین ممکن است برنامه ی مرکزبنیاد یا خانه بنیاد یا آمیزه ای از هر دو را در نظر بگیرند. در برنامه ی کودک بنیاد به تعداد ساعات طراحی شده در هفته برای درمان حضور می یابد. والدین نیز ممکن است مشارکت کنند. در برنامه های خانه بنیاد، متخصص مداخله ی زود هنگام، شیرخوار را در خانه ملاقات می کند و به والدین و کودک آموزش می دهد. برنامه های خانه بنیاد به جای آموزش گروهی بر آموزش یک به یک تاکید می کنند. برنامه ی آموزشی SKI-HI4، نمونه ی عالی برنامه ی خانواده محور خانه-بنیاد در نوزادان و خردسالان آسیب دیده شنوایی است. هدف از این برنامه شناسایی زودهنگام کودکان دارای افت شنوایی، فراهم کردن برنامه خانواده محور خانه بنیاد و اطمینان از دسترسی خانواده به خدمات اضافی است. این مقاله، به جنبه های شنیداری برنامه ی SKI-HI می پردازد.

لینک کمکی