فایل رایگان مقاله پذيرش گوناگوني ها در مدارس، بسترساز آموزش و پرورش فراگير (40تا48-5- 97-1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پذيرش گوناگوني ها در مدارس، بسترساز آموزش و پرورش فراگير (40تا48-5- 97-1388) :

جوامع انسانی بطور طبیعی متشکل از گستره‌ی وسیعی‌ از تفاوت‌هاست،بخشی از این تفاوت‌ها مربوط به شرایط جسمی،حسی و ذهنی افراد جامعه است که به اصطلاح‌ این افراد معلول یا دارای ناتوانی نامیده می‌شوند.بررسی‌ روابط بین فردی این گروه و افراد عادی جامعه از جهت‌ پذیرش یا عدم پذیرش متقابل حائز اهمیت است.در این‌ پژوهش روابط بین دانش‌آموزان عادی و همسالان دارای‌ ناتوانی در قالب یک پژوهش کیفی مورد بررسی قرار گرفت.بدین‌ترتیب که در 10مدرسه 19 نفر دانش‌آموز دارای نیازهای ویژه و 93 نفر دانش‌آموز عادی مشغول به‌ تحصیل در مدارس تلفیقی مورد مصاحبه قرار گرفته و با استفاده از روش مقایسه‌ی مداوم‌ ،مطالب حاصل از مصاحبه‌ها در قالب 4 مقوله جمع‌بندی شدند که این چهار مقوله عبارت بودند از:1.دوستی 2.رفتارهای آزاردهنده‌ 3.رفتارهای حمایت‌آمیز 4.جداسازی/عادی‌سازی. نتایج نشان داد که بیشتر دانش‌آموزان عادی تفاوت‌های‌ موجود در همسالان خود را پذیرفته و روابط دوستانه‌ی‌ توأم با حمایت بین آنها وجود دارد،رفتارهای آزاردهنده‌ به حدی نیود که مانع از حضور دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌ در مدارس عادی شود.هر دو گروه معتقد بودند نباید در مدارس اقدام به جداسازی و گروه‌بندی دانش‌آموزان نمود.

لینک کمکی