فایل رایگان مقاله چهار گام به سوي مديريت خدمت رساني و به کار گماري دانش آموزان با نيازهاي ويژه در کلاس آموزش شغلي و حر فه اي (70تا 75-9-106-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله چهار گام به سوي مديريت خدمت رساني و به کار گماري دانش آموزان با نيازهاي ويژه در کلاس آموزش شغلي و حر فه اي (70تا 75-9-106-1389) :

معلمان آموزش شغلی و حرفه ای اغلب از میزان ثبت نام دانش آموزان با نیازهای ویژه در کلاس هایشان شگفت زده می شوند.به ویژه زمانی که بسیاری از آنها برنامه آموزش شغلی و حرفه ای را به عنوان شیوه منطقی به کار گماری مشاهده می کنند( که اگر چنین نمی شد دانش آموزان موفقیت چندانی به دست نمی آوردند). در نتیجه معلم آموزش شغلی و حرفه ای خود را برای خدمت به این جمعیت، ناآماده احساس می کند.شیوه ی جایگزین توصیه شده برای معلم آموزش شغلی و حرفهای، این است که بر احساس عدم اطمینان و کارآیی خود غلبه نماید. مقاله حاضر به بحث توانمند سازی معلمان در زمینه موضوع ذکرشده می پردازد.در ضمن مدل چهار مرحله ای مدیریت در سرویس دهی و ارائه خدمات به دانش آموزان با نیازهای ویژه معرفی می شود که شامل:1- کمک در تصمیمات به کار گماری برای کارکنان و افرادی که دانش آموزان رابه برنامه آموزش شغلی و حرفه ای ارجاع می دهند.2- کسب آگاهی جهت انطباق ضمن اجرای برنامه آموزش انفرادی3- سنجش تناسب برنامه تطابق، ثبت و انجام توصیه هایی برای گروه برنامه ریزی آموزش انفرادی4- حمایت دانش آموز از طریق مشاوره در روند رو به رشد برنامه آموزش انفرادی

لینک کمکی