فایل رایگان مقاله آشنايي با مرکز حرفه آموزي دانش آموزان با نيازهاي ويژه کورواليس در منطقه فرانکلين آمريکا (63تا 69-8-106-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله آشنايي با مرکز حرفه آموزي دانش آموزان با نيازهاي ويژه کورواليس در منطقه فرانکلين آمريکا (63تا 69-8-106-1389) :

متاسفانه در امر حرفه آموزی کودکان استثنایی در کشور با وجود پیشرفت های فراوان، مرحله پیش از کاریابی بسیار کم رنگ و حتی می توان گفت وجود ندارد و کارخانجات و کارفرمایان در این حیطه نقشی نداشته و دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در انتخاب شغل و حرفه در مراکز آموزشی حداکثر دو یا سه انتخاب دارند و در طول تابستان و بعد از اتمام تحصیلات، رها شده و هیچ گونه نظارت و حمایتی بر آنها وجود ندارد (غباری، 1379). حرفه آموزی در مرکز آموزشی کوروالیس اهداف این مدرسه، طراحی و اجرای برنامه های شغلی است که علاوه بر نیازهای اولیه دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، بتواند نیازهای ثانویه آنان را نیز برطرف کند تا آنها را قادر سازد شغل و حرفه ای را در اجتماع به دست آورده و کار فرمایان آنها را استخدام کنند. به منظور دستیابی به اهداف و اجرای برنامه شغلی مرکز حرفه آموزی کوروالیس، الگوی حرفه آموزی خاصی را مورد استفاده قرار می دهد که مراحل آن به شرح ذیل است : پیش از کاریابی از فعالیت های مهمی که در توانبخشی و آموزش مهارت های حرفهای صورت می گیرد «کاریابی» است و یکی از این برنامه ها که برای پرورش مهارت های اجتماعی و شغلی و آماده نمودن دانش آموزان با نیازهای ویژه برای ورود به دنیای کار ضرورت دارد، برنامه مطالعات شغلی است. با نگاهی به مراحل بالا می توان به این نکته اشاره کرد که آموزش حرفه مناسب برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، بدون کمک والدین و کارفرمایان و تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به دانش آموزان استثنایی، کارایی لازم را نخواهد داشت.

لینک کمکی