فایل رایگان مقاله تجزيه و تحليل شغلي (42تا 48-5-106-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تجزيه و تحليل شغلي (42تا 48-5-106-1389) :

بازپروری حرفه‌ای برنامه‌ریزی مداوم و قانون‌مند در جهت ارایه خدماتی است که با نیازهای افراد مبتلا به ناتوانی در ارتباط است و به منظور بازگرداندن فرد با معلولیت جسمی یا ذهنی به بالاترین حد توانایی جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی در جهت کسب شغل و استقلال مالی طرح‌ریزی می‌شود. در چنین حالتی این فرآیند از چند جنبه حائز اهمیت خواهد شد: 1- افزایش اعتماد به نفس از طریق تقویت روحیه فرد مبتلا به معلولیت 2- پرورش نیروهای مولد 3- صرفه جویی در منابع مالی به ویژه در زمینه ارایه خدمات به افراد مبتلا به ناتوانی(هلمز،2007) به منظور نیل به اهداف فوق‌الذکر، فرد متخصص باید از توانایی، قدرت جسمانی و ذهنی لازم جهت انجام هر کار و فعالیتی مطلع باشد. توانایی انجام تجزیه و تحلیل شغلی دقیق برای متخصصی که در محیط صنعتی کار میکند، مهارتی اساسی است و نکته مهم آن است که از آنجایی که تجزیه و تحلیل شغلی بخشی از ارزیابی است، لذا میتوان از نتایج آن برای آغاز مداخلات درمانی و تنظیم اهداف نهایی بهره برد (پدرتی،2001، رادومسکی و ترومبلی ،2007). جهت تطابق تواناییهای موجود فرد مبتلا به معلولیت با نیازهای شغلی حرف مختلف، اطلاعات حاصل از اف‌سی‌ای میتواند به عنوان مبنایی برای ایجاد تغییر یا تطابق در محیط کار باشد و یا به عنوان پایهای برای در نظر قراردادن قابلیت های فیزیکی مورد نیاز جهت جذب کارگران جدید، مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی