فایل رایگان مقاله بررسي مهارت هاي اجتماعي مورد نياز دانش آموزان با نيازهاي ويژه در محيط هاي شغلي (4تا 17-1-106-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي مهارت هاي اجتماعي مورد نياز دانش آموزان با نيازهاي ويژه در محيط هاي شغلي (4تا 17-1-106-1389) :

مهارت های اجتماعی به انجام رفتارهای خاص مطابق با هنجارها و الزامات محیط اجتماعی و تعاملات بین فردی، و انجام ندادن یا عدم بروز رفتارهای ناپسند اجتماعی اطلاق می گردد. دارا بودن این مهارت ها استقلال، قابلیت پذیرش و کیفیت مطلوب زندگی را بهبود بخشیده و برای سازش یافتگی اجتماعی و کارکرد بهنجار فرد، مهم هستند. مهارت‌های اجتماعی یک فرد بر توانایی او در بازی کردن، یادگیری، کار، و مشارکت در فعالیت‌های تفریحی در طول زندگی تأثیر می‌گذارد. افراد با مشکلات در مهارت ها و قابلیت‌های اجتماعی مناسب، در معرض مواجه شدن با پیامدهای منفی از قبیل طرد شدن توسط همسالان، ظهور اختلالهای روان‌شناختی، اخراج از مدرسه، گوشه‌گیری، جرم و جنایت و عملکرد تحصیلی پایین هستند. مهارت‌های اجتماعی و عدم بروز رفتارهای ضد اجتماعی با استخدام موفق رابطه مثبت دارد. تعامل اجتماعی نقش مهمی را در موقعیت‌های استخدام بازی می‌کند. بنابراین رشد مهارت‌های اجتماعی برای افراد به هنگام انتقال آنها از مدرسه به کار ضروری است. بدین ترتیب با توجه به اهمیت بیش از حد مهارت های اجتماعی مرتبط با کار مانند پیروی از دستورات، تقاضای کمک، سهیم کردن اطلاعات کاری و پذیرش انتقاد توسط بیشتر کارفرماها؛ مقاله حاضر سعی بر آن دارد، ضمن بیان تعریف و توصیف مهارتهای اجتماعی و اهمیت و ضروت آموزش این مهارتها در جستجو و حفظ و نگهداری شغلی؛ راهکارها و فرایند چرخه آموزش مهارت های اجتماعی را به تفصیل مورد بحث قرار دهد.

لینک کمکی