فایل رایگان مقاله جو حاکم بر کلاس فراگير (60تا 64-8-105-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله جو حاکم بر کلاس فراگير (60تا 64-8-105-1389) :

کیفیت محیط کلاس تأثیر زیادی در موفقیت دانش آموزان دارد. در محیط سازنده و در کنار معلم خوب، یادگیری بهتر انجام می شود. آموزش فراگیر رویکردی مبتنی بر عادی سازی است و هدف آن آماده کردن فرد با نیازهای ویژه برای زندگی مناسب در جامعه است. در آموزش فراگیر دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در کلاس های درس عادی در کنار سایر دانش آموزان با استفاده از خدمات معلم مرجع (رابط) به عنوان تسهیل گر، مشغول به تحصیل می شوند. ایجاد جو روان شناختی برای یادگیری بهتر در نظام آموزشی فراگیرسازی شده، امر مهمی است که به منظور تحقق چنین جوی لازم است معلم به سه عامل روابط، پیشرفت فردی و حفظ نظام کلاس توجه کند. در مقاله حاضر ضمن تعریف این سه عامل، راه کـارهایی بـرای ایجاد روابط مثبت در محیط کلاس، پیشرفت فردی دانش آموزان و حفظ ساماندهی محیط کلاس ارایه می شود.

لینک کمکی