فایل رایگان مقاله مهارت هاي صرفي و معنا شناختي در افراد آسيب ديده شنوايي (39تا 46-5-105-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مهارت هاي صرفي و معنا شناختي در افراد آسيب ديده شنوايي (39تا 46-5-105-1389) :

آسیب شنوایی مستقیم یا غیر مستقیم باعث تأخیر در رشد و تکامل زبان می شود و بیشترین تأثیر را بر تولید و درک زبان یعنی بر جنبه های مختلف صرف و نحو و نیز جنبه های معناشناختی و کاربردشناختی زبان چه در حوزه گفتار و چه در حوزه نوشتار دارد. در این مقاله اختلال در مهارت های زبانی افراد آسیب دیده شنوایی در حوزه معناشناسی و صرف مورد توجه قرار گرفته است.

لینک کمکی