فایل رایگان مقاله زمان بازي و کودک کم شنوا (راهنماي مادران و مربيان) (62تا 65-8-104-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله زمان بازي و کودک کم شنوا (راهنماي مادران و مربيان) (62تا 65-8-104-1389) :

در طی سال های اخیر مقالات متعددی پیرامون اثرات و تبعات ناشنوایی کودک بر والدین و خانواده نگاشته شده است. اما متأسفانه در مورد اهمیت بازی با کودکان کم‌شنوا مقالات اندکی در دست است. بازی فرایندی مهم جهت رشد و شکوفایی کودکان محسوب می‌شود و نباید برای کودکان کم‌شنوا امری بی ارزش قلمداد شود. با توجه به خلأ وجود مقالات در زمینه بازی با کودکان کم‌شنوا، این مقاله بر آن است تا اطلاعاتی سودمند در خصوص بازی را برای والدین و مربیان دارای کودک کم‌شنوا به زبانی ساده بیان کند.

لینک کمکی