فایل رایگان مقاله بررسي تحليلي بدرفتاري ها و سوء استفاده هاي مختلف از کودکان و نوجوانان با آسيب شنوايي (38تا 46-4-104-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تحليلي بدرفتاري ها و سوء استفاده هاي مختلف از کودکان و نوجوانان با آسيب شنوايي (38تا 46-4-104-1389) :

انواع مختلف سوء استفاده از کودکان و نوجوانان با آسیب شنوایی باید در مقوله وسیع تر بدرفتاری در کودکان با ناتوانی بحث و بررسی گردد. نتایج پژوهش های مختلف حاکی از آن است که کودکان با آسیب شنوایی در معرض خطر فزاینده شکل های مختلف بدرفتاری نسبت به سایر کودکان با ناتوانی و کودکان عادی قرار دارند. بدرفتاری با کودکان ناشنوا دارای شکل های مختلفی مانند سوء استفاده جنسی، سوء استفاده فیزیکی، سوء استفاده عاطفی و بی توجهی است که در این میان بی توجهی، سوء استفاده جنسی و فیزیکی رایج ترین موارد هستند. نکته اساسی این است که مشکلات ارتباطی کودکان ناشنوا آنها را در درک یا کلامی سازی موارد سوء استفاده ناتوان می سازد. این افراد در برخی مواقع قادر به گزارش اتفاقی که برای آنها افتاده است نیستند. بر این اساس در این مقاله در ارتباط با معضل سوء استفاده ها و بدرفتاری های مختلف و انواع گوناگون آن در کودکان و نوجوانان با آسیب شنوایی، دلایل اهمیت این موضوع برای متخصصان مختلف، بررسی یافته های پژوهشی و خلاء های موجود، و در نهایت راهکارهای مختلف در جهت حمایت از افراد ناشنوایی که مورد بدرفتاری قرار گرفتند و پیشگیری از این معضل بحث خواهد شد.

لینک کمکی