فایل رایگان مقاله روش ريزپديدايي براي کودکان با ناتواني ها (68تا 72-10-103-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله روش ريزپديدايي براي کودکان با ناتواني ها (68تا 72-10-103-1389) :

روش ریز پدیدایی یا ریز تحولی (میکروژنتیک) روشی است که براساس انبوه مشاهدات و نمونه گیری در طول زمان و تحلیل وسیع داده ها به بررسی تغییرات راهبردها در کودکان دارای ناتوانی می پردازد. این روش اطلاعات زیادی را دربارهی پیشرفت طبیعی شناخت در کودکان آشکار می سازد؛ در واقع در این روش راهبردهای لازم جهت یادگیری بهصورت دقیق ارزیابی و به کودکان طی جلسات آموزشی تعلیم داده می شود تا در نهایت آنها به استفاده از بالاترین سطوح راهبردها از حیث شناختی دست یابند.در این مقاله داده هایی از سه مطالعه مختلف بر روی روش ریزپدیدایی در حیطه حافظه خواندن و ریاضیات بر روی کودکان کم توان و یا آنها که احتمالا دچار درجاتی از کم توانی ذهنی هستند در زمینه ی میزان پیشرفت طبیعیشان ارائه شده است.بررسی ها نشان می دهد که توالی های مشابه و موارد تکرار یکسانی از کشف راهبرد و استفاده در کودکان کم توان ذهنی وجود دارد، دلایلی هست که بر استفاده از این روش برای طراحی روش های آموزشی برای کودکان دارای ناتوانی تاکید می کند.

لینک کمکی