فایل رایگان مقاله اختلال پردازش شنوايي در ناتواني يادگيري (ارزيابي و توانبخشي) (60تا 63-8-103-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اختلال پردازش شنوايي در ناتواني يادگيري (ارزيابي و توانبخشي) (60تا 63-8-103-1389) :

مهارت های ناکارآمد پردازش شنوایی ممکن است باعث اختلال های یادگیری، زبان و گفتار شود. در ناتوانی یادگیری نقص پردازش شنوایی 50-30 درصد تخمین زده می شود. بسیاری از افراد با ناتوانی یادگیری در درک گفتار نقایصی دارند. این به مشکلات درک اصوات کوتاه گفتار (تغییرات طیفی سریع) یا آگاهی واج شناختی مربوط می شود و ممکن است از نقایص پردازش زمانی شنیداری ناشی شود. آنها با درک گفتار در سر و صدا نیز مشکل دارند. اهداف ارزیابی پردازش شنوایی در ناتوانی یادگیری، رد نقص پردازش شنوایی و تشخیص درمان مناسب است. افزایش آگاهی توانایی های پردازش شنوایی باید منجر به طرح های درمانی بهتر شود.

لینک کمکی