فایل رایگان مقاله ضرورت آموزش مهارت هاي اجتماعي به دانش آموزان کم توان ذهني و ارايه رويکرد نو در آموزش مهارت هاي اجتماعي (54تا 59-7-103-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ضرورت آموزش مهارت هاي اجتماعي به دانش آموزان کم توان ذهني و ارايه رويکرد نو در آموزش مهارت هاي اجتماعي (54تا 59-7-103-1389) :

با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت کاربردی در زندگی روزانه دانش آموزان و به ویژه کودکان کم توان ذهنی ، مقاله حاضر به لزوم آموزش مهارت های اجتماعی به عنوان یکی از جنبه های یادگیری کاربردی در مدارس می پردازد و ضمن آشنایی خواننده با مفهوم مهارت های اجتماعی، علل نقص در مهارت ها را توضیح داده و رویکردی نو و کاربردی در آموزش مهارت های اجتماعی ارایه می نماید.

لینک کمکی