فایل رایگان مقاله تحليل تکانه‌هاي موثر بر قيمت مسکن در ايران و بررسي همگرايي آن با بازار مسکن کشورهاي منتخب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تحليل تکانه‌هاي موثر بر قيمت مسکن در ايران و بررسي همگرايي آن با بازار مسکن کشورهاي منتخب :

بخش مسکن از لحاظ سهم در سبد هزینه خانوار و سهم در تولید ناخالص داخلی و نقش آن در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد و وجود نوسان های فراوان در این بخش، در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن ازجمله شاخص سهام، نقدینگی، قیمت طلا و تکانه های ناشی از بازار مسکن کشور های امارات متحده عربی، ترکیه، یونان و قبرس و همچنین به بررسی همگرایی قیمت مسکن بین کشور ایران و این کشور ها پرداخته شده است. برای تحلیل تأثیر تکانه ها از مدل خود‌رگرسیون‌برداری ساختاری و برای بررسی همگرایی شاخص قیمت مسکن ایران و کشورهای منتخب از مدل جوهانسون با داده های فصلی سال های 2007 تا 2015 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از بانک اطلاعاتی بورس، سایت بانک مرکزی کشورهای منتخب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های قیمت مسکن کشور های منتخب تأثیری بر قیمت مسکن ایران ندارد؛ از بین متغیر های جایگزین دارایی در سبد سهام تکانه حجم نقدینگی بر قیمت مسکن مؤثر است و تکانه شاخص سهام و قیمت طلا بر شاخص قیمت مسکن ایران اثری ندارند. سهم قیمت مسکن کشورهای منتخب در توضیح نوسانات خطای پیش‌بینی قیمت مسکن ایران در کوتاه‌مدت قابل توجه است ولی در بلندمدت کاهش می یابد. پس سیاست مؤثر در کوتاه مدت برای تثبیت قیمت مسکن کنترل حجم نقدینگی و جهت دهی به سمت تولید است. از دیگر نتایج تأیید وجود رابطه همگرایی بین شاخص قیمت مسکن ایران و کشور های منتخب در بلند‌مدت است. این گویای انتقال مسری بحران در بازار مسکن کشورها است. لذا مقاوم‌سازی بازار مسکن در برابر بحران ها ضروری به نظر می رسد.

لینک کمکی