فایل رایگان مقاله ماليات بر ارزش افزوده و فرار مالياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ماليات بر ارزش افزوده و فرار مالياتي :

پدیده فرار مالیاتی به دلیل اثرات مخرب آن بر اقتصاد و فرآیند توسعه اقتصادی همواره یکی از پربحث‌ترین موضوعات در بین اقتصاددانان بوده است. صاحب‌نظران زیادی همواره در پی ارائه راه حل به منظور کاهش و محدود کردن راه‌های فرار مالیاتی بوده‌اند. معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان یک نقطه عطف در حوزه شفاف‌سازی اقتصاد و کاهش فرار مالیاتی دانست که اشاره به مقابله با این پدیده از طریق اصلاح ساختار سیستم مالیاتی دارد. در همین راستا، در تحقیق حاضر، اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پدیده فرار مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، فرضیه تحقیق برای داده‌های 28 کشور عضو OECD در بازه سال‌های 2013- 2002 با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد نشان می‌دهد که با گسترش مالیات بر ارزش افزوده، پدیده فرار مالیاتی نیز کاهش می‌یابد. همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت بر فرار مالیاتی داشته است. در حالی که اثر نرخ تورم و حاکمیت قانون منفی هستند؛ بنابراین به منظور مقابله با پدیده فرار مالیاتی، توجه به عوامل نهادی در کنار توجه به عوامل اقتصادی نظیر ساختار سیستم مالیاتی پیشنهاد می‌شود.

لینک کمکی