فایل رایگان مقاله بررسي تأثير آرامسازي بنسون برکيفيت خواب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل رایگان مقاله بررسي تأثير آرامسازي بنسون برکيفيت خواب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل رایگان مقاله بررسي تأثير آرامسازي بنسون برکيفيت خواب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل رایگان مقاله بررسي تأثير آرامسازي بنسون برکيفيت خواب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر2 ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل رایگان مقاله بررسي تأثير آرامسازي بنسون برکيفيت خواب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تأثير آرامسازي بنسون برکيفيت خواب بيماران پس از جراحي پيوند عروق کرونر :

مقدمه: یکی از مشکلات شایع بیماران پس از عمل جراحی قلب باز، اختلال خواب است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آرامسازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر صورت گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 80 بیمار بصورت تصادفی در دو گروه آرام سازی بنسون و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله تکنیک آرامسازی بنسون دوبار در روز و به مدت چهار هفته انجام شد. گروه کنترل تنها مراقبت های روتین را دریافت نمودند. در هر دو گروه، کیفیت خواب قبل و بعد ازمطالعه با استفاده از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با کمک نرم افزار SPSS تحلیل شد.
نتایج: در مرحله قبل از مداخله در هیچ از حیطه های کیفیت خواب و کیفیت کلی خواب تفاوت معنی داری بین دو گروه آرام سازی بنسون و کنترل وجود نداشت (05/0P). در مرحله بعد از مداخله در گروه آرام سازی بنسون کیفیت خواب بیماران در حیطه های کیفیت خواب ذهنی، تاخیر در شروع خواب، خواب مفید، اختلالات خواب و کیفیت کلی خواب به طور معنی داری بهتر از گروه کنترل بود (05/0>P) اما در این مرحله بین دو گروه آرام سازی بنسون و گروه کنترل تفاوت معنی داری در حیطه های طول مدت خواب، مصرف داروهای خواب آور و اختلال در عملکرد روزانه وجود نداشت (05/0P).
بحث: استفاده از تکنیک آرامسازی بنسون به عنوان درمان مکمل و جایگزین دارودرمانی جهت بهبود کیفیت خواب بیماران پس از عمل جراحی قلب باز، پیشنهاد می گردد.

 

لینک کمکی