فایل رایگان مقاله تحليل توليدات علمي و ترسيم شبکه هم‌تاليفي پژوهشگران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تحليل توليدات علمي و ترسيم شبکه هم‌تاليفي پژوهشگران دانشگاه شهيد مدني آذربايجان :

سابقه و هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل تولیدات علمی و ترسیم شبکه هم‌تالیفی پژوهشگران رشته‌های ریاضی، فیزیک و شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مدارک نمایه شده (2018-2012) در حوزه‌های موضوعی شیمی، ریاضی و فیزیک از پژوهشگران دانشگاه‌ شهید مدنی آذربایجان در پایگاه اطلاعاتی Web of Sciense است. برای ترسیم نقشه‌های علمی، از نرم‌افزار VOSViewer و برای پاسخ به فرضیه ‌های پژوهش از آزمون های آماری t، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، طی سال‌های 2018-2012 میلادی، نگارش و انتشار 57% از تولیدات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توسط محققان سه حوزه موضوعی ریاضیات، شیمی و فیزیک انجام گرفته است. یافته‌ها نشان داد که رتبه‌های اول همکاری‌های علمی در شبکه هم‌تالیفی، در رشته‌های ریاضیات، فیزیک و شیمی، به ترتیب سیدمحمود شیخ‌الاسلامی (160)، کاظم جمشیدی‌قلعه (47) و جابر جهان‌بین سردرودی (54) هستند. همچنین، اثرگذارترین نویسنده در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، شهرام رضاپور از گروه ریاضیات با 430 استناد و 46 مقاله است. میانگین تولیدات علمی بر حسب مرتبه علمی (0/000=Sig) و جنسیت (0/001=Sig) نیز معنی‌دار هستند.
نتیجه‌گیری: با بالا رفتن سابقه کار و مرتبه علمی می‌توان انتظار داشت که تولیدات علمی اعضای هیات علمی نیز افزایش یابد. برنامه‌ریزی‌های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان باید به گونه‌ای باشد تا افزایش تعاملات علمی، بهبود کیفیت تولیدات علمی و تقویت گروه‌های آموزشی کم‌بازده را به دنبال داشته باشد.

لینک کمکی