فایل رایگان مقاله اثر تنظيمي استامينوفن اکسي‌کدون و لورازپام بر درد ناشي از الکترومايوگرافي سوزني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر تنظيمي استامينوفن اکسي‌کدون و لورازپام بر درد ناشي از الکترومايوگرافي سوزني :

مقدمه: درد یکی از عوارض ناشی از الکترومیوگرافی می‌باشد. مطالعه حاضر به‌منظور ارزیابی تأثیرات استامینوفن اکسی‌کدون و لورازپام بر درد ناشی از الکترومیوگرافی سوزنی طراحی شد. مواد و روش‌ها:‌ در این مطالعه کلینیکی، 150 بیمار به سه گروه (دریافت‌کننده لورازپام، استامینوفن و پلاسبو) تقسیم شدند. درد به وسیله معیار آنالوگ بصری اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های استامینوفن و لورازپام وجود نداشت. نتیجه‌گیری: هیچ تفاوتی بین لورازپام و استامینوفن بر درد ناشی از الکترومایوگرافی وجود ندارد.

لینک کمکی