فایل رایگان مقاله تأثير تشنج در دوران بارداري بر عملکرد شناختي و هماهنگي حرکتي زاده‌هاي نر بزرگسال در موش سوري ماده: نقش سطح سرمي کورتيکوسترون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير تشنج در دوران بارداري بر عملکرد شناختي و هماهنگي حرکتي زاده‌هاي نر بزرگسال در موش سوري ماده: نقش سطح سرمي کورتيکوسترون :

مقدمه: مدل‌های انسانی و حیوانی نشان داده‌اند که تشنج در دوران بارداری می‌تواند باعث اختلالات شناختی و حرکتی در زادگان آن‌ها شود. اگرچه مکانیسم‌های این اثر باید روشن شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر تشنج در دوران بارداری بر عملکرد شناختی و حرکتی زاده‌های نر بزرگسال با تأکید بر محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال بود. مواد و روش‌ها: موش‌های سوری ماده بالغ از نژاد ICR به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که به مدت 30 روز به صورت داخل صفاقی سالین یا پنتیل تترازول دریافت کردند. سپس موش‌های فول‌کیندل شده و موش‌های گروه کنترل باردار شدند. تزریق PTZ در دوران بارداری تا روز زایمان ادامه یافت در حالی که گروه کنترل نرمال سالین را در همان زمان دریافت کردند. در دوره بزرگسالی، عملکرد شناختی و هماهنگی حرکتی در زاده‌های نر به ترتیب به وسیله تکلیف بازشناسی شی جدید و تخته تعادل ارزیابی شد. یافته‌ها: ما مشاهده نمودیم که تشنج در دوران بارداری به طور معنی‌داری منجر به نقص شناختی و هماهنگی حرکتی و همچنین افزایش سطوح سرمی کورتیکوسترون در زاده‌های نر بزرگسال می‌گردد. نتیجه‏ گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد که تشنج در دوران بارداری احتمالاً به واسطه افزایش سطوح سرمی کورتیکوسترون، باعث نقص شناختی و اختلال در هماهنگی حرکتی در زاده‌های نر بزرگسال می‌شود.

لینک کمکی