فایل رایگان مقاله شناسايي چالش? هاي اساسي فراروي برندسازي گردشگري پزشکي در اردبيل با استفاده از رويکرد تئوري داده‌بنياد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شناسايي چالش? هاي اساسي فراروي برندسازي گردشگري پزشکي در اردبيل با استفاده از رويکرد تئوري داده‌بنياد :

زمینه و هدف: امروزه گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی در دنیا است. به علت موقعیت منطقه ای، نیروی متخصص و مراکز درمانی با کیفیت، گردشگری پزشکی یکی از حوزه هایی است که ایران در این زمینه مزیت رقابت بالایی دارد. علیرغم این مزیت ها تبدیل نشدن به برند گردشگری، یکی از مشکلات در جذب مشتریان است. در همین راستا این مقاله به بررسی چالش های اساسی فراروی برندسازی گردشگری پزشکی پرداخته است.
روش کار: پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش، اکتشافی و از لحاظ رویکرد از نوع پژوهش کیفی است. در این پژوهش داده های حاصل از مصاحبه با 16 نفر شامل دو گروه متخصصین حوزه گردشگری و پزشکی و گردشگران پزشکی در استان اردبیل با استفاده از روش تئوری داده بنیاد در طی سه مرحله (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) تحلیل گردیدند.
یافته ها: در تحلیل داده ها تعداد 37 مفهوم از کل مصاحبه ها استخراج شد و نهایتاً این مفاهیم در کدگذاری انتخابی در شش گروه چالش های زیرساختی، فرهنگی- اجتماعی، قانونی، اخلاقی، ترویجی، و رقابتی دسته بندی شدند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، در برندسازی گردشگری پزشکی اردبیل، چالش های اساسی شناسایی شده و مفاهیم مربوطه به هر حوزه بایستی مد نظر قرار گیرند.

لینک کمکی