فایل رایگان مقاله هستي‌شناسي‌ها و برچسب‌زني اجتماعي: روابط و کاربردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله هستي‌شناسي‌ها و برچسب‌زني اجتماعي: روابط و کاربردها :

هستی‏ شناسی و برچسب ‏زنی اجتماعی، شیوه ‏های نوین سازماندهی، بازنمون و اشتراک دانش در محیط الکترونیکی هستند که علیرغم تفاوت‏هایی که با یکدیگر دارند، می‏توانند به ارتقاء یکدیگر کمک نمایند. هدف پژوهش حاضر شرح روابط و کاربردهای این دو در پیوند با یکدیگر است. مطالعه حاضر با رویکرد کتابخانه‏ای و مفهومی نگارش شده است. اطلاعات لازم با استفاده از بررسی و مطالعه منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی موجود در کتابخانه‏ها، اینترنت و پایگاه‏های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی گردآوری شد. اگرچه جایگاه برچسب‏ها در مبحث وب 2.0 و جایگاه هستی ‏شناسی‏ ها در مبحث وب معنایی است، اما می‏توان از برچسب‏ها در وب معنایی و از هستی‏شناسی‏ها در وب 2.0 بهره گرفت. استفاده از هستی‏شناسی در وب 2.0، ایجاد ساختار معنایی و رفع نقص‏ ها و ضعف ‏های آن را در سازماندهی و بازیابی به دنبال دارد که ناشی از دشواری‏ های مربوط به کاربران، واژگان و همچنین ضعف‏ های سیستم در برچسب‏زنی در وب 2.0 است. استفاده از برچسب‏ها در هستی‏شناسی نیز، به‌روز شدن، کاربردی‏تر شدن و پذیرش آن را در جامعه کاربران در پی دارد که نبود یا کمبود این موارد به دلیل کم‏ توجهی هستی‏ شناسی به کاربران نهایی و به‏روز نبودن متون و منابع مورد استفاده در ایجاد هستی‏ شناسی ‏هاست.

لینک کمکی