فایل رایگان مقاله تجمع فلزات سنگين (روي، مس، نيکل، سرب و کادميوم) در رسوب و حلزون سنگي Tylothais savignyi جزيره خارگ طي فصول تابستان و زمستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تجمع فلزات سنگين (روي، مس، نيکل، سرب و کادميوم) در رسوب و حلزون سنگي Tylothais savignyi جزيره خارگ طي فصول تابستان و زمستان :

این مطالعه به‌منظور تعیین سطح ناپاکی رسوبات و حلزون Tylothais savignyi جزیره خارگ نسبت به فلزات سنگین و همچنین بررسی امکان استفا‌‌‌‌ده‌ از این حلزون به عنوان پایشگر فلزات سنگین صورت گرفته است. نمونه‌برداری در ماه‌های شهریور و ا‌سفند 1392 از پنج ایستگاه صورت پذیرفت. نمونه‌ها پس از خشک شدن و هضم اسیدی با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله‌ای GBC مدل Savantaa Σ سنجش گردیدند. نتایج نشان داد دامنه غلظت فلزات مس، روی، نیکل و سرب در رسوب جزیره خارگ به ترتیب 2/38-4/26، 75-9/63، 6/52-7/35 و 9/35-2/27 میکروگرم بر گرم وزن خشک رسوبات بود درحالی‌که غلظت فلز کادمیوم تشخیص داده نشد. دامنه غلظت فلزات مس، روی، نیکل، سرب و کادمیوم در بافت نرم حلزون T. savignyi به ترتیب 2/590-3/362، 3/183-4/127، 2/11-9/6، 9/43-1/24 و 2/18-4/8 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. در صدف حلزون دامنه غلظت 4/49-5/31، 5/24-2/18، 8-1/7 و 9/33-4/27 میکروگرم بر گرم به ترتیب برای فلزات مس، روی، نیکل و سرب به دست آمد. درحالی‌که غلظت فلز کادمیوم تشخیص داده نشد. مقایسه نتایج به‌دست‌آمده با استانداردهای موجود نشان داد غلظت کلیه فلزات سنگین در رسوب کمتر از حد مجاز بود. درحالی‌که در بافت نرم حلزون غلظت فلزات مس، نیکل، سرب و کادمیوم بالاتر از حد استاندارد بود. باتوجه به نتایج به‌نظر می‌رسد حلزون سنگی قابلیت نسبتاً بالایی در انباشت فلزات سنگین در بدن خود دارد.

لینک کمکی