فایل رایگان مقاله مروري بر آموزش سلامت جنسي کودکان از ديدگاه اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مروري بر آموزش سلامت جنسي کودکان از ديدگاه اسلام :

سابقه و هدف: آموزش جنسی از موضوعات مهم در حوزه تربیت اسلامی است که در شکل ‌گیری شخصیت انسان و تاثیرگذاری بر افکار، عواطف و رفتارهای انسانی نقش مهمی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی محتوا، شیوه ها و فواید آموزش های مناسب جنسی در این گروه سنی از نظر فرهنگ اسلامی است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه ‌ی مروری با بررسی منابع علمی و مقالات چاپ شده در پایگاه‌ های علمی معتبر از سال 1396-1390 و نیز با استفاده از قرآن کریم و احادیث انجام گردیده است.
یافته‌ها: از نظر اسلام، دوران بلوغ، دوران افزایش هدایت و کنترل است؛ نه دوران آغاز تربیت جنسی؛ لذا آموزش جنسی باید از سنین کودکی شروع شود و تعویق آن ممکن است موجب انحراف از رشد طبیعی شود. استراتژی ‌های آموزش جنسی در دوران کودکی شامل ارائه‌ ی اطلاعات متناسب با سن کودک، پاسخ مناسب به پرسش ‌های جنسی کودک، آموزش غیر مستقیم، آموزش حدود روابط دختر و پسر، پیشگیری از بلوغ زودرس، جداسازی بستر خواب کودکان و حد بوسیدن و نوازش بچه‌ ها می ‌باشد. سایر رفتارهای والدین که به ‌نحوی بر رفتارهای جنسی کودک تأثیر می‌گذارد، شامل محبت به کودک، ارضای نیازهای روانی، پرورش فضایل اخلاقی، رشد باورهای دینی و مذهبی می ‌باشند.
نتیجه‌گیری: در اسلام، والدین موظفند تا از بدو تولد، زمینه رشد و تربیت طبیعی از جمله رشد و تربیت جنسی کودک را فراهم سازند. لذا توجه به ارتقاء آگاهی والدین در خصوص آموزش و تربیت جنسی کودکان و ایجاد نگرش مثبت در آنها ضرورت دارد.

لینک کمکی