فایل رایگان مقاله الگوي حکمراني مشارکتي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران: رويکرد نهادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله الگوي حکمراني مشارکتي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران: رويکرد نهادي :

حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به عنوان مدل جدید خط مشی‌های توسعه در ایران برگزیده شده و تعاملات جدیدی میان نقش‌آفرینان دولتی، خصوصی و مردمی ایجاد کرده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته با سیاست‌گذاران، مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها، انجمن‌ها و سرمایه‌گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است. الگوی مشارکت احصایی، فرایندی است که با انگیزه‌های مشارکت آغاز شده و چرخه مشارکت را با تعامل مؤثر به حرکت در می‌آورد. این چرخه با حل تعارضات، اعتماد سازی و ایجاد تعهد در میان نقش‌آفرینان موجب تقویت بیشتر فرایند مشارکت و دستیابی به نتایج مطلوب می‌شود. در این مدل، نقش دوگانه نهادهای شناختی، هنجاری و رسمی به عنوان عامل پیشرفت و یا به طور همزمان، عامل توقف در مسیر توسعه تشریح شده است. دولت با وضع قوانین تشویقی و تضمینی، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را ایجاد کرده است. اما برخی از موانع نهادی هنجاری و شناختی، مانند تضاد منافع، عدم تعهد دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب عدم پیشرفت توسعه شده است. راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ابزارهای تعهد(کمپینها، ائتلافات و انجمن‌ها) مشارکت ارگان‌های دولتی در پرداخت هزینه‌و‌سود اجتماعی، واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از ترکیب خط مشی‌گذاری‌ها در سمت تقاضا همانند سمت عرضه، شناسایی شدند.

لینک کمکی