فایل رایگان مقاله چالش هاي سيستم اطلاعات اورژانس پيش بيمارستاني با رويکرد سيستمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله چالش هاي سيستم اطلاعات اورژانس پيش بيمارستاني با رويکرد سيستمي :

هدف: اورژانس پیش‌بیمارستانی مهمترین جزء سیستم سلامت است که با توجه به ماهیت اورژانسی خدمات آن، یک بخش حساس به اطلاعات می‌باشد؛ ولی اغلب سیستم‌های اطلاعاتی دارای چالش‌هایی در تأمین این اطلاعات هستند که در این مطالعه، چالش‌های سیستم اطلاعات اورژانس پیش‌بیمارستانی با رویکرد سیستمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، چالش‌های سیستم اطلاعات اورژانس پیش‌بیمارستانی مرکز مدیریت فوریت‌های پزشکی استان هرمزگان با استفاده از چک لیست محقق‌ساخته از دیدگاه سیستمی و با در نظر گرفتن نوع سیستم اطلاعات از نظر میزان مکانیزاسیون، نوع داده¬ها، نوع فرایندهای پردازشی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، افراد دخیل و نیز انواع گزارشات و اطلاعات خروجی سیستم مورد بررسی قرار گرفت و استخراج گردید. داده ها به صورت دستی مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد مهم‌ترین چالش این سیستم، عدم وجود سیستم اطلاعات الکترونیکی و دستی بودن فعالیت مدیریت اطلاعات بود. همچنین، مشکل در گردآوری و ثبت انواع داده‌های صوتی، تصویری و متنی و عدم وجود تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز جهت تبادلات الکترونیکی اطلاعات اورژانسی از دیگر چالش‌های این سیستم بود.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که سیستم اطلاعات اورژانس پیش‌بیمارستانی در این مطالعه در هیچ‌ یک از اجزای خود از قابلیت‌های سیستم الکترونیکی بهره نمی‌برد و با توجه به پیامدهای مثبت این سیستم‌ها و افزایش ظرفیت اورژانس پیش‌بیمارستانی، بایستی برنامه‌ریزی جهت استفاده از این سیستم‌ها صورت پذیرد.

لینک کمکی