فایل رایگان مقاله بررسي امکان مقايسه توليد و پوشش گياهي مراتع طبيعي و مراتع شخم‌خورده با استفاده از شاخص‌هاي گياهي تصاوير ماهواره‌اي لندست 8 (مطالعه موردي: مراتع استان چهارمحال و بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي امکان مقايسه توليد و پوشش گياهي مراتع طبيعي و مراتع شخم‌خورده با استفاده از شاخص‌هاي گياهي تصاوير ماهواره‌اي لندست 8 (مطالعه موردي: مراتع استان چهارمحال و بختياري) :

به علت تغییر کاربری اراضی و تخریب مراتع، ارزیابی تغییرات تولید و پوشش گیاهی و دستیابی به داده‌های میدانی معمولاً دشوار و محدود می‌باشد. با توجه به اهمیت تعیین تولید و پوشش گیاهی در مدیریت صحیح اکوسیستم های مرتعی و همچنین ارتباط این دو با پایداری مرتع، تحقیق حاضر به مقایسه کارآیی شاخص های گیاهی در مراتع طبیعی و مراتع شخم‌خورده و رهاشده در سه منطقه از مراتع نیمه استپی استان چهارمحال وبختیاری پرداخته و تغییرات تولید و پوشش گیاهی را مورد ارزیابی قرار داده است. به این منظور پلات هایی به ابعاد 2*2 متری به‌صورت کوادراتی مرکزی و چهار کوادرات در چهار جهت اصلی اطراف آن (150 کوادرات در هر منطقه)، در مجموع 450 کوادرات در سه منطقه از استان طی عملیات میدانی آماربرداری شد. اندازه‌گیری‌های متغیرهای تولید (به روش اندازه‌گیری مضاعف) و پوشش گیاهی (به روش پلات‌های مشبک) از 25 خردادماه تا 25 تیر سال 1393 انجام شد. پس از انجام تصحیح اتمسفری 17 شاخص گیاهی برای تمام تصاویر محاسبه شد. سپس ارزش‌های شاخص‌های گیاهی در روابط رگرسیونی در برابر ارزش‌های زمینی پوشش تاجی و تولیدگیاهی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص NRVI[1] و CTVI[2] و RATIO[3] و TTVI[4] و TVI[5] به ترتیب با مقادیر R2 برابر 637/0، 637/0، 633/0، 636/0، 636/0 بهترین شاخص‌های گیاهی برای بررسی پوشش گیاهی می‌باشند. همچنین شاخص های مذکور به ترتیب با ضرایب همبستگی 703/0، 703/0، 703/0، 703/0، 704/0 و مقادیر R2 برابر 53/0 بیشترین ارتباط را با تولید گیاهی دارند. از بین این شاخص‌ها NRVI به‌عنوان بهترین شاخص جهت تهیه نقشه پوشش گیاهی در نظر گرفته شد (معادله درجه سوم) و برای تهیه نقشه تولید نیز از این شاخص (معادله درجه‌یک) استفاده شد. به‌طورکلی نتیجه‌گیری می‌شود که تولید و پوشش گیاهی این مناطق با دقت نسبتاً بالایی می‌تواند به‌وسیله شاخص‌های گیاهی مستخرج از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 برآورد گردد.[1] Normalized Ratio Vegetation Index

[2] Corrected Transformed Vegetation Index

[3] Ratio Vegetation Index

[4] Thiam"s Transformed Vegetation Index

[5] Transformed Vegetation Index

لینک کمکی