فایل رایگان مقاله ارزيابي نگرش شهروندان نسبت به سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) شهروند-محور (مطالعه موردي: منطقه 6 تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي نگرش شهروندان نسبت به سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) شهروند-محور (مطالعه موردي: منطقه 6 تهران) :

در مدیریت شهری مدرن و هوشمند، مشارکت شهروندی نقش برجسته‌ای را ایفا می‌نماید. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهروند-محور به‌عنوان یک مفهوم و رویکرد جدید در مدیریت شهری مکان-محور، بستر و ابزارهای مکانی توانمند و مؤثری را به‌منظور مشارکت واقعی شهروندان در اداره امور شهری فراهم می‌نمایند. قبل از اجرای این سامانه‌ها، توجه به نگرش شهروندان و میزان تمایل آن‌ها نسبت به استفاده از این سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به ارزیابی نگرش شهروندان نسبت به سامانه‌های GIS شهروند-محور و بررسی میزان تمایل آن‌ها به مشارکت در حل مشکلات شهری و همچنین دریافت خدمات شهری از طریق این سامانه‌ها، پرداخته است. به عبارت دیگر، این پژوهش به بررسی میزان علاقه شهروندان نسبت به استفاده از داده ها و تحلیل های مکان-محور و همچنین تولید داده ها در قالب سامانه‌های GIS شهروند-محور می پردازد. در همین راستا، منطقه 6 تهران به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین و پویاترین مناطقی که در مرکز شهر تهران قرار دارد، به‌عنوان منطقه موردمطالعه انتخاب‌گردید. نتایج حاکی از آن است که 6/93 درصد شهروندان تمایل به مشارکت در گزارش مشکلات شهری، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری را دارند. با توجه به یافته‌های پژوهش، 53 درصد شهروندان معتقدند تبلیغات رسانه‌ای بهترین روش فرهنگ‌سازی و ترویج استفاده از این سامانه‌ها می‌باشد. از بین عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه در شهروندان برای استفاده از این سیستم‌ها، ساده و جذاب بودن سیستم با 6/44 درصد، مؤثرترین عامل در ایجاد انگیزه مشارکت و استفاده از این سیستم‌ها می‌باشد. به عقیده اکثریت شهروندان (9/56 درصد) مهم‌ترین مانع در استفاده از این سیستم‌ها، عدم اعتماد به شهرداری‌ها در ترتیب اثر و اعمال نظرات شهروندان است. ارزیابی نگرش شهروندان نشان می‌دهد که 6/93 درصد آن‌ها (موافق و کاملاً موافق) تمایل به مشارکت در گزارش مشکلات شهری، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری از طریق این سامانه‌ها را دارند. همچنین نتایج نشان می دهند که 8/70 درصد از شهروندان، تمایل به گفت‌وگو و تعامل با سازمان‌های مختلف شهری دارند. ارائه خدمات شهری از طریق این سامانه‌ها نیز با استقبال خوبی از سوی پاسخ‌دهندگان مواجه گردید بطوریکه 6/89 درصد از شهروندان با ارائه بسیاری از خدمات شهری از طریق این سامانه‌ها موافق و کاملاً موافق هستند.

لینک کمکی