فایل رایگان مقاله مديريت ارزش پروژه‌هاي طراحي و توسعه زيرساخت‎هاي شهري با رويکرد اقتصاد پايدار (مورد مطالعه: تقاطع‌هاي غيرهم‌سطح شهر کرج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مديريت ارزش پروژه‌هاي طراحي و توسعه زيرساخت‎هاي شهري با رويکرد اقتصاد پايدار (مورد مطالعه: تقاطع‌هاي غيرهم‌سطح شهر کرج) :

امروزه، زندگی شهری بدون زیرساخت‏های شهری، امکان‏پذیر نیست و بدون شک، شهرهای مطلوب باید زیرساخت‏های شهری مناسب و کافی داشته باشند؛ لذا طراحی و گسترش این زیرساخت‎ها باید براساس سازوکاری علمی و با برنامه‏ریزی دقیق و آگاهانه صورت پذیرد تا از تأثیر نامطلوب آن بر شکل شهر، زندگی شهری و شهروندان، پیشگیری شود. روش مدیریت ارزش می‌تواند به یافتن راه‌هایی برای توجه به عوامل مؤثر در اقتصاد پایدار، کمک کند و راه‌حل‌های مناسبی در زمینه نحوه ایجاد توازن بین هزینه، برنامه و زمان و عناصر توسعه پایدار؛ از قبیل عوامل زیست‎محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی از طریق ایجاد جایگزین‌های نوآورانه را ارائه کند. در فاز نخست این پژوهش، براساس مطالعات کتابخانه‎ای مبانی نظری و ادبیات موضوع، مدیریت ارزش در پروژه‌های بزرگراهی و طراحی و ساخت تقاطع‎های غیرهم‌سطح با رویکرد اقتصاد پایدار بررسی شد. سپس در فاز دوم، با برگزاری یک جلسه آموزشی مبانی مدیریت ارزش به خبرگان حوزه مدیریت شهری توضیح داده شد و بازخوردهای آنها براساس مدل دلفی، تحلیل گردید. در فاز سوم، از طریق مطالعات میدانی در یک تقاطع غیرهم‌سطح شهری در شهر کرج به عنوان نمونه موردی و تهیه پرسش‏نامه از شهروندان،‌ مزایا و اثربخشی روش مدیریت ارزش را همراه با توصیه‌هایی برای ساخت و بهره‎برداری این تقاطع، ارزیابی شدند. نتایج، حاکی از این هستند که استفاده از مدیریت ارزش، نقش بسزایی در کاهش هزینه‎های پروژه‎های شهری،‌ رضایت بیشتر استفاده‌کنندگان، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و جلوگیری از اتلاف انرژی، ایفا می‎کند. همچنین استفاده از رویکرد اقتصاد پایدار در مدیریت ارزش، باعث کارایی بیشتر این مدل خواهد شد. در این مقاله،‌ میزان هزینه و صرفه‌جویی در محاسبات مرتبط با عوامل اقتصادی و زیست‎محیطی میزان هزینه‌ها در گزینه‌های مختلف حمل‌ونقل و ترافیک تقاطع در خصوص تملک، احداث، تعریض و تقاطع‌ها در سناریوهای طرح تفصیلی، مشترک، مستقل و ترکیبی به ترتیب در حدود 21، 16، 24 و 20 میلیارد ریال برآورد شد. همچنین میزان سوخت مصرفی در اختلاف دو طرح غیرهم‌سطح و هم‌سطح در حدود 700 لیتر بر ساعت در افق 1415 پیش‌بینی شد.

لینک کمکی