فایل رایگان مقاله کشف ناهنجاري قيمت‌گذاري دارايي‌ها در سطح شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله کشف ناهنجاري قيمت‌گذاري دارايي‌ها در سطح شرکت :

ناهنجاری در لغت به معنای انحراف از قواعد رایج و در حوزه مالی به الگویی در متوسط بازده سهام اطلاق می‌شود که با مدل‌های مرسوم در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها سازگاری ندارد. به منظور بررسی ناهنجاری‌ها عموماً دو رویکرد پورتفو بندی و استفاده از اطلاعات تک‌تک شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر تبیین ناهنجاری‌های مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سطح شرکت به دلیل نقاط ضعف رویکرد پورتفو بندی است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 1150 مشاهده سال - شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1396 انتخاب و سپس با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه‌سازی مونت‌کارلوی زنجیر مارکوفی استاندارد به بررسی و آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در سطح شرکت، اندازه ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتم ، سودآوری، رشد دارایی، اقلام تعهدی سرمایه در گردش، بحران مالی، سرمایه‌گذاری‌ها، تعداد سهام منتشره و تأمین مالی خارجی به‌عنوان ناهنجاری شناخته نمی‌شوند.

لینک کمکی