فایل رایگان مقاله روش هاي غربالگري سندرم حرکتي در سالمندان؛ مروري يکپارچه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله روش هاي غربالگري سندرم حرکتي در سالمندان؛ مروري يکپارچه :

مقدمه: افزایش جمعیت سالمندان تاثیر زیادی روی جوامع می گذارد. بیماری های حرکتی از دلایل شایع و مهم ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی در سالمندی هستند. با شناخت روش های غربالگری میتوان با تشخیص زودهنگام سندرم حرکتی، از بروز، شیوع و ناتوانی آن پیشگیری کرد. هدف از انجام این مطالعه مرور یکپارچه روش های غربالگری سندرم حرکتی در سالمندان می باشد.
روش : در مطالعه مروری حاضر، جستجو در بانک های اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی خارجی و داخلی نظیر PubMed, Scopus، Irandoc, SID, Science direct و با واژه های کلیدی ابزار ارزیابی، ابزار غربالگری، اختلالات لکوموتیو، سندرم حرکتی، تست های عملکردی جسمانی در بازه زمانی سال 2000 تا 2018 استخراج و مرور بر آن انجام شد.
یافته ها: از مجموع 70 مقاله مرتبط، 19 مقاله به زبان انگلیسی وارد مرور شدند. روش ها و تست های بکار گرفته شده جهت ارزیابی و غربالگری سندرم حرکتی در 19 مقاله مرتبط با هدف پژوهش، شامل 9 روش ارزیابی عملکردی – جسمانی و 3 پرسشنامه بوده است. این روش ها شامل تست روی یک پا ایستادن، ایستادن روی یک پا با چشم های باز، دو گام، نشستن – بلند شدن – 5 مرتبه، زمان راه رفتن 6 متر، زمان گام زدن 10 متر، اندازه گیری قدرت عضلات پشتی و قدرت چنگ، زمان بلند شدن و راه رفتن، حدکثر گام، لیست خود ارزیاب-لوکو، پرسشنامه GLFS-25 و GLFS-5 بودند.
نتیجه گیری: در این مطالعه روش های غربالگری و شناسایی سندرم حرکتی بیان شد. با توجه به اهمیت سندرم حرکتی در سالمندان، استفاده از روش های غربالگری مناسب با ویژگی های دقیق غربالگری به منظور شناسایی بموقع سندرم حرکتی در سالمندان توصیه می شود.

لینک کمکی