فایل رایگان مقاله نقد شبهه راهيافت خطا در آموزه‌هاي نبوي با تأکيد بر روايت تلقيح خرما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقد شبهه راهيافت خطا در آموزه‌هاي نبوي با تأکيد بر روايت تلقيح خرما :

ازجمله مباحث تأثیرگذار در عرصه دین، بازشناخت گستره عصمت پیامبر اکرم’ است. درحالی‌که متکلمان شیعه با استناد به آیات قرآن و روایات اهل‌بیت معتقد به عصمت مطلق پیامبر هستند و حوزه دخالت آن حضرت را در امور دینی منحصر نمی‌دانند، عموم عالمان، متکلمان و عارفان اهل‌سنت با تأثیرپذیری از روایات مجعول در منابع روایی خود همچون روایت تلقیح خرما، عصمت پیامبر و درنتیجه مشروعیت دخالت ایشان در امور دنیوی را انکار کرده و به راهیافت خطا در آموزه‌های نبوی فتوا داده‌اند. در این مقاله، ضمن بازکاوی دیدگاه عالمان فریقین در زمینه روایت تلقیح خرما، ایده محدودیت عصمت پیامبر اکرم’ و راهیافت خطا در آموزه‌های نبوی بررسی خواهد شد.

لینک کمکی