فایل رایگان مقاله معناشناسي توصيفي از نام خدا در عرفان اسلامي و آيين سيکه‍

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله معناشناسي توصيفي از نام خدا در عرفان اسلامي و آيين سيکه‍ :

یکی از مسائل کلامی و عرفانی مسلمانان، تحلیل اسمای الهی و ازجمله اسم اعظم خداوند است. اسمای الهی، تجلیات حق در عالم غیب و شهادت محسوب می‌شوند. به‌اعتقاد مسلمانان، ذکر این اسما به‌خصوص اسم اعظم، رهگشا و ره‌گستر مسائل بسیاری است؛ اما اینکه اسم اعظم لفظی است یا معنوی و باید آن را به زبان خاصی ادا کرد یا اینکه به دین خاصی اختصاص دارد یا نه، مورد تأمل و تدبر است. در آیین سیكه نیز به این مهم توجه شده و با ذکر مکرر و هر روز آن، اهمیت نام الهی متذکر شده است. آنان معتقدند برای ر‌هایی از رنج تناسخ، ذکر نام خدا‌ نجات‌دهنده و راه‌گشا خواهد شد.‌ به‌عبارتی منشأ هر چیز را تنها در نام‌های پرآفرین و بردل‌هانشین خدا جستجو می‌کنند‌. ازهمین‌رو نام‌های خداوند را بی‌شمار و دست‌نیافتنی تلقی نموده، بسیاری از اسمای الهی موجود در سایر ادیان را نیز نام خدا خوانده‌اند.

لینک کمکی