فایل رایگان مقاله بررسي ديدگاه‌هاي تفسيري عرفاني درباره علم امام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي ديدگاه‌هاي تفسيري عرفاني درباره علم امام :

علم منزه از ماهیت و از سنخ وجود است. علم ابزارهایی دارد که عبارتند از: قوه حس، قوه خیال، قوه وهم، عقل و قلب. این ابزارها در امام به کمال خود می‌رسند و به این دلیل، امام به کامل‌ترین نحو به مصادر علم دست می‌یابد. این مصادر عبارتند از: عقل اول، لوح محفوظ، عرش، کرسی، وحی، علوم انبیا قبل و صحیفه‌هایی که به هر یک اختصاص دارند. امام از طریق این مصادر به حقایق تمامی علوم دست می‌یابد. برای نمونه، امام شاهد اعمال بندگان است و به کتبی که جزئیات حوادث خلقت را ضبط می‌کند، آگاه است و به تأویل قرآن، حقایق اسما و حقیقت فرشتگان علم دارد. امام در نهایت، از سدره المنتهی عبور می‌کند و به مقام «فناء فی الذات» می‌رسد.

لینک کمکی