فایل رایگان مقاله تأملي بررابطه انگلستان با نهضت مشروطه ايران (بررسي نقش انگلستان در ناکامي مشروطه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأملي بررابطه انگلستان با نهضت مشروطه ايران (بررسي نقش انگلستان در ناکامي مشروطه) :

ناکامی نظام استبدادی در پاسخ به نیازهای جامعه ایران که از اوایل قرن نوزدهم آغاز شده بود منجر به شروع جریان اصلاح و سرانجام جنبش مشروطه‌خواهی گردید. هدف این جنبش که با همکاری بخش‌های تاثیرگذار جامعه همچون روحانیون و روشنفکران به موفقیت رسید ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی در سایه نظام مشروطه سلطنتی و توجه به اصول شرع بود؛ اما در تحقق این هدف ناکام ماند. سؤال این پژوهش که با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی ـ‌ تحلیلی به آن پرداخته شده، این است که آیا دولت انگلستان در ناکامی جنبش مشروطه نقش داشته یا نه؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد حمایت اولیه این دولت از جنبش مشروطه‌خواهی فریبی بیش نبود و تداوم نداشت همچنین برخورد خصمانه روس‌ها با مشروطه، بدون هماهنگی انگلیس امکان موفقیت نمی‌یافت.

لینک کمکی