فایل رایگان مقاله بررسي تأثير توسعه بازارهاي مالي بر مصرف انرژي در کشورهاي عضو اوپک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تأثير توسعه بازارهاي مالي بر مصرف انرژي در کشورهاي عضو اوپک :

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف (تقاضای) انرژی در سده اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. کمیابی منابع به‌خصوص منابع انرژی نقش گسترده‌ای در چرخه عرضه و تقاضای اقتصاد بازی می‌کند. انرژی هم به‌عنوان کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان و هم به‌عنوان نهاده تولیدی در تولید محصولات مختلف اهمیت اساسی دارد. در ایران و سایر کشورهای عضو اوپک1 اگرچه عرضه منابع انرژی برای استفاده و مصارف داخلی به دلیل دارا بودن منابع و ذخایر متنوع انرژی با قیمت‌های نازلی صورت می‌گیرد، اما به دلیل لزوم درک پایان‌پذیر بودن این منابع خدادادی و نیز جلوگیری از به وجود آمدن بحران مصرف انرژی در آینده از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق به دنبال تعیین عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی است. اثر عواملی نظیر توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بانک‌ها و بورس اوراق بهادار و همچنین اثر متغیرهای شدت انرژی و تورم بر مصرف انرژی با استفاده از الگوی داده‌های ترکیبی به کمک الگوی پیشنهادی [40] با اندکی تغییرات برای کشورهای اوپک در بازه زمانی (1990-2014) بررسی‌ شده است. نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار توسعه بازارهای مالی بر مصرف انرژی می‌باشد.

لینک کمکی