فایل رایگان مقاله بررسي وزن و تکيه وزني اشعار کودکانه ترکي آذربايجاني بر اساس رده‎شناسي وزني آرواي (2009)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي وزن و تکيه وزني اشعار کودکانه ترکي آذربايجاني بر اساس رده‎شناسي وزني آرواي (2009) :

آروای1 (2009) در کتاب به‌ سوی رده شناسی صورت های شعری2 از دو گروه از متخصصان نام می برد که به مطالعات وزن‎شناسی3 می پردازند. گروه نخست آن هایی هستند که صورت های عامیانه4 را به صورت میدانی مطالعه می کنند و دیگری متخصصانی اند که صورت های فاضلانه یا آموخته شده5 را به صورت کتابخانه ای بررسی می کنند. از دیدگاه رده شناسی این تقسیم بندی به این دلیل است که صورت های عامیانه از ساختار وزنی استفاده می کنند که بر پای تساوی زمانی6 است؛ یعنی ضربه های7 سنگین دارند که معمولاٌ در صورت های شعری فاضلانه وجود ندارد. درعوض، در صورت های شعری فاضلانه، این تساوی ها بر پای ماد زبانی مانند هجا، تکیه، مورا و ... است. در شعر عامیانه، ماد زبانی وقتی اهمیت می یابد که با تساوی های زمانی ارتباط داشته باشد. رده شناسی که آروای (2009) ارائه می دهد، شامل چهار گروه وزن شناسی زمانمند8، وزن شناسی نوایی9، وزن‌شناسی شبه وزنی 10 و وزن شناسی بزرگ ساختار11 است. در این نوشته، وزن 100 مصراع شعر کودکان ترکی آذربایجانی رایج در کشور ایران را بررسی می‎کنیم و نشان می‎دهیم که شعرهای کودکان ترکی آذربایجانی دارای وزن زمانمند هستند. این اشعار در قالب وزن‎های ارائه شده توسط طبیب‎زاده (1382) از وزن‎های عامیان فارسی قرار می‎گیرند. در قسمت دوم مقاله به بررسی تکی وزنی این اشعار می‎پردازیم. در بررسی‎های مربوط به تکی وزنی این اشعار بر اساس دیدگاه لازار (1985، 2007) و طبیب‏زاده (1392)، ابتدا هم مصراع‎ها را به شطرها، پایه‎های و هجاهای تشکیل دهنده‎‎شان تقسیم کردیم. سپس، کمیت هجاهایی را که تکی وزنی می‎گیرند بررسی کردیم. در انتها به این نتیجه رسیدیم که 91% هجاهایی که در محل تکی وزنی قرار می‎گیرند، هجای سنگین هستند و 9% هجای سبک پایان واژه هستند که تکی واژگانی می‎گیرند.

لینک کمکی