فایل رایگان مقاله isi پیش بینی درآمد مدیریت و پیش بینی های تحلیلگر: شواهدی از سیستم افشای اجباری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi پیش بینی درآمد مدیریت و پیش بینی های تحلیلگر: شواهدی از سیستم افشای اجباری :

دانلود فایل رایگان مقاله isi پیش بینی درآمد مدیریت و پیش بینی های تحلیلگر: شواهدی از سیستم افشای اجباری

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2015

چکیده
متمایز از ادبیات در مورد اثرات پیش بینی درآمد مدیریت است
(MEFs) خواص مانند تخمین های نقطه ، دامنه و کیفی دارای ویژگی های دیگر هستند
پیش بینی تحلیلگر ، این مطالعه به بررسی اثرات افشای انتخابی MEF ها می پردازد.
تحت مطالعه سیستم افشای اجباری چین ، این مطالعه چنین پیشنهادی را ارائه می دهد
مدیران از مزایای تغییرات احتمالی در این کشور پیش بینی های مکرر صادر می کنند
پیش بینی درآمد استدلال در اینجا این است که این افشای انتخابی از
MEFs عدم تقارن و عدم قطعیت اطلاعات را افزایش می دهد و بر پیش بینی های درآمد تحلیلگر تأثیر منفی می گذارد. شواهد تجربی نشان می دهد که شرکت هایی که صادر می کنند
پیش بینی های مکرر و ایجاد تغییرات چشمگیر در MEF کمتر محتمل است
جذب یک تحلیلگر زیر ، که می تواند به تحلیلگر دقیق تری منجر شود
پیش بینی نتایج حاکی از آن است که افشای انتخابی خسارات MEFs است
انتقال اطلاعات و بازده بازار ، که می تواند روشنگری کند
تنظیم کننده هایی که به دنبال تقویت سیاست های افشاگری هستند.
 2014 تولید و میزبانی توسط Elsevier B.V. از طرف China Journal of
تحقیقات حسابداری. تأسیس شده توسط دانشگاه Sun Yat-sen و City
دانشگاه هنگ کنگ

ABSTRACT
Distinct from the literature on the effects that management earnings forecasts
(MEFs) properties, such as point, range and qualitative estimations, have on
analyst forecasts, this study explores the effects of selective disclosure of MEFs.
Under China’s mandatory disclosure system, this study proposes that
managers issue frequent forecasts to take advantage of opportune changes in
predicted earnings. The argument herein is that this selective disclosure of
MEFs increases information asymmetry and uncertainty, negatively influencing analyst earnings forecasts. Empirical evidence shows that firms that issue
more frequent forecasts and make significant changes in MEFs are less likely
to attract an analyst following, which can lead to less accurate analyst
forecasts. The results imply that the selective disclosure of MEFs damages
information transmission and market efficiency, which can enlighten
regulators seeking to further enhance disclosure policies.
2014 Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of China Journal of
Accounting Research. Founded by Sun Yat-sen University and City
University of Hong Kong.

لینک کمکی