فایل رایگان مقاله isi تغییر حالت حسابرسی ، مدیریت شرکت و تلاش حسابرسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi تغییر حالت حسابرسی ، مدیریت شرکت و تلاش حسابرسی :

دانلود فایل رایگان مقاله isi تغییر حالت حسابرسی ، مدیریت شرکت و تلاش حسابرسی

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2015

چکیده
این مطالعه به دنبال ایجاد استانداردهای حسابرسی مبتنی بر ریسک به جای یک کنترل داخلی ، تغییرات در استراتژی حسابرسی در چین را بررسی می کند
حالت حسابرسی به طور خاص ، ما بررسی می کنیم که آیا حسابرسان برنامه را اجرا می کنند یا خیر
حالت حسابرسی مبتنی بر ریسک برای ارزیابی حاکمیت شرکتها قبل از توزیع
منابع حسابرسی نتایج نشان می دهد که تحت ممیزی مبتنی بر کنترل داخلی
رابطه ، بین تلاش ممیزی و حاکمیت شرکت بود
ضعیف. با این حال ، اجرای حالت مبتنی بر ریسک مورد نیاز جدید است
استانداردهای حسابرسی رابطه بین ممیزی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است
تلاش و حاکمیت شرکتی. از زمان تغییر در حالت حسابرسی ، Big
ده نفر درک به مراتب بهتری از ریسک حاکمیت نشان داده اند و تلاش حسابرسی خود را به ترتیب نسبت به بنگاه های کوچکتر اختصاص داده اند. شواهد تجربی نشان می دهد که حسابرسان استراتژی حسابرسی خود را برای دیدار با آنها تنظیم کرده اند
مقررات ، ممیزی مبتنی بر ریسک تا حدی معقول و منطقی حاصل می شود
و حاکمیت مؤثر شرکت به بهینه سازی تخصیص منابع ممیزی کمک می کند ،
و بخصوص بنگاه های حسابرسی کوچکتر باید فوراً تقویت کنند
قابلیت حسابرسی مبتنی بر ریسک. به طور کلی ، یافته های ما حاکی از اجباری بودن آن است
تغییر روی حسابرسی مبتنی بر ریسک ، تلاش ممیزی را در چین بهینه کرده است
ABSTRACT
This study investigates changes in audit strategy in China following the introduction of risk-based auditing standards rather than an internal control-based
audit mode. Specifically, we examine whether auditors are implementing the
risk-based audit mode to evaluate corporate governance before distributing
audit resources. The results show that under the internal control-based audit
mode, the relationship between audit effort and corporate governance was
weak. However, implementation of the risk-based mode required by the new
auditing standards has significantly enhanced the relationship between audit
effort and corporate governance. Since the change in audit mode, the Big
Ten have demonstrated a significantly better grasp of governance risk and allocated their audit effort accordingly, relative to smaller firms. The empirical evidence indicates that auditors have adjusted their audit strategy to meet the
regulations, risk-based auditing is being achieved to a degree, reasonable
and effective corporate governance helps to optimize audit resource allocation,
and smaller auditing firms in particular should urgently strengthen their
risk-based auditing capability. Overall, our findings imply that the mandatory
switch to risk-based auditing has optimized audit effort in China

لینک کمکی