فایل رایگان مقاله isi مدیریت تغییر در تحویل پروژه های پیچیده: مدیریت پیکربندی ، اطلاعات دارایی و "داده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi مدیریت تغییر در تحویل پروژه های پیچیده: مدیریت پیکربندی ، اطلاعات دارایی و "داده ها :

دانلود فایل رایگان مقاله isi مدیریت تغییر در تحویل پروژه های پیچیده: مدیریت پیکربندی ، اطلاعات دارایی و "داده ها

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2016

خلاصه
با وارد شدن به دوره "داده های بزرگ" ، اطلاعات دارایی در حال تبدیل به پروژه های پیچیده ای هستند. تحقیقات قبلی فناوری های دیجیتال را نشان می دهد
اشکال سریع و انعطاف پذیر سازماندهی پروژه را فعال کنید. این تحقیق شیوه های مدیریت تغییر در ایرباس ، CERN و Crossrail را از طریق آنالیز می کند
بررسی مبتنی بر میز ، مصاحبه ها ، بازدیدها و کارگاه آموزشی متقابل. این سازمان ها پروژه های پیچیده ای را ارائه می دهند و به فناوری های دیجیتال متکی هستند
مجموعه داده های بزرگ را مدیریت کنید. و استفاده از مدیریت پیکربندی ، یک رویکرد مهندسی سیستم با منشأ اواسط قرن بیستم ، برای ایجاد و
حفظ صداقت. در آنها ، مدیریت پیکربندی به جای اهمیت کم اهمیت تر شده است. اطلاعات دارایی با تغییر ساختار یافته است
با استفاده از فرآیندهای نسبتاً سلسله مراتبی ، ناهمزمان و پی در پی از طریق سیستمهای دیجیتال مدیریت می شود. این مقاله با کشف محدودیت ها همکاری می کند
انعطاف پذیری در پروژه های پیچیده که صداقت مهم است. با توجه به ماهیت در حال تحول در مورد چالش های مدیریت تغییر بحث شده است
مدیریت پیکربندی؛ استفاده بالقوه از تجزیه و تحلیل در پروژه های پیچیده؛ و پیامدهای تحقیق و عمل

Abstract
As we enter an era of ‘big data’, asset information is becoming a deliverable of complex projects. Prior research suggests digital technologies
enable rapid, flexible forms of project organizing. This research analyses practices of managing change in Airbus, CERN and Crossrail, through
desk-based review, interviews, visits and a cross-case workshop. These organizations deliver complex projects, rely on digital technologies to
manage large data-sets; and use configuration management, a systems engineering approach with mid-20th century origins, to establish and
maintain integrity. In them, configuration management has become more, rather than less, important. Asset information is structured, with change
managed through digital systems, using relatively hierarchical, asynchronous and sequential processes. The paper contributes by uncovering limits
to flexibility in complex projects where integrity is important. Challenges of managing change are discussed, considering the evolving nature of
configuration management; potential use of analytics on complex projects; and implications for research and practice.

لینک کمکی