فایل رایگان مقاله isi ابزارهای سیاست گذاری برای تهیه عمومی نوآوری: انتخاب ، طراحی و ارزیابی عمومی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi ابزارهای سیاست گذاری برای تهیه عمومی نوآوری: انتخاب ، طراحی و ارزیابی عمومی :

دانلود فایل رایگان مقاله isi ابزارهای سیاست گذاری برای تهیه عمومی نوآوری: انتخاب ، طراحی و ارزیابی عمومی

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2014

تدارکات عمومی به طور فزاینده ای به عنوان یک ابزار مهم بالقوه نوآوری تلقی می شود
سیاست. با این حال ، طراحی سیاست به طور عمده توسط شواهد حکایتی و
بدون مبنای نظری یا تجربی روشن برای درک چگونگی عرضه به مردم
بخش در واقع بر توانایی ها و عملکردهای نوآوری یک شرکت و از چه راه هایی تأثیر می گذارد
رفتار و نتایج مطلوب می تواند ارتقا یابد. در این مقاله به بررسی مبانی آن می پردازیم
سیاست خرید نوآوری. این یک طبقه بندی گسترده از سیاست های تهیه و ایجاد می کند
ابزارهایی که در پاسخ به کمبودهای درک شده در کشورهای عضو OECD پدید آمده اند
سپس اینها را با درک بنگاهها با استفاده از تجزیه و تحلیل یک بررسی اختصاصی مقایسه می کند
800 تأمین کننده بخش دولتی در انگلیس.
مشاهده شده است كه اقدامات سیاسی شامل ایجاد شرایط چارچوبی است
چارچوب های سازمانی و توسعه قابلیت ها ، شناسایی ، مشخص کردن و سیگنال گذاری
نیازها ، و ایجاد راه حل های نوآورانه یافته های این تحقیق تأیید می کند که موانع موجود است
بنگاه ها با نواقصی که توسط سیاست ها صورت می گیرد مطابقت دارند اما به آن توجه نمی شود
آنها به اندازه کافی این مسئله ناشی از عدم پوشش ، عدم تملک خریداران ، عدم موفقیت آنهاست
به کل چرخه اکتساب و پرداختن به دفع خطر. دامنه سیاست
اقدامات باید در زمان ، وسعت رسیدن و عمق گسترش یابد.

Public procurement is increasingly seen as an important potential instrument of innovation
policy. However, policy design has been underpinned largely by anecdotal evidence and
without a clear theoretical or empirical basis for understanding how supplying to the public
sector actually influences a firm"s innovation capabilities and performance and in what ways
desirable behaviour and outcomes can be promoted. This paper seeks to address the basis of
innovation procurement policy. It establishes a broad taxonomy of procurement policies and
instruments that have emerged in OECD countries in response to perceived deficiencies and
then compares these with the perceptions of firms using an analysis of a dedicated survey of
800 public sector suppliers in the UK.
It is observed that policy measures include the creation of framework conditions, establishing
organisational frameworks and developing capabilities, identifying, specifying and signalling
needs, and incentivising innovative solutions. The survey findings confirm that the barriers
encountered by firms correspond to the deficiencies addressed by policies but do not address
them sufficiently. This arises from lack of coverage, lack of ownership by purchasers, failure to
address the whole cycle of acquisition and to address risk aversion. The scope of policy
measures needs to be extended in time, breadth of reach and depth.

لینک کمکی