فایل رایگان مقاله isi افشای اجباری و عدم تقارن در گزارشگری مالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi افشای اجباری و عدم تقارن در گزارشگری مالی :

دانلود فایل رایگان مقاله isi افشای اجباری و عدم تقارن در گزارشگری مالی

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2015

چکیده
در این مقاله به بررسی تقاضا برای قوانین افشا توسط مدیران مطلع آگاه علاقه مند می پردازیم
افزایش قیمت بازار شرکتهایشان. در یک الگوی نفوذ سیاسی ، اکثریت
مدیران قوانینی را برای افشای اطلاعاتی كه تمام بنگاهها باید پیروی كنند انتخاب می كند. در تعادل ،
قوانین افشای نامتقارن با سطح بیشتری از افشای حوادث جانبی روبرو هستند.
این عدم تقارن با آگاهی از اندازه گیری و ارتباط مثبت دارد
افزایش در سطح اعتبار سنجی و عدم اطمینان قبلی از اطلاعات.
نظریه همچنین پیامدهایی در مورد رابطه بین اجباری و داوطلبانه ارائه می دهد
افشای ، هر دو کانال درون زا هستند.
abstract
This paper examines the demand for disclosure rules by informed managers interested in
increasing the market price of their firms. Within a model of political influence, a majority
of managers chooses disclosure rules with which all firms must comply. In equilibrium,
disclosure rules are asymmetric with greater levels of disclosure over adverse events.
This asymmetry is positively associated with the informativeness of the measurement and
increasing in the level of verifiability and ex-ante uncertainty of the information. The
theory also offers implications about the relation between mandatory and voluntary
disclosure, when both channels are endogenous.

لینک کمکی