فایل رایگان مقاله isi Biclustering روش برای ضبط الگوی فضایی و شناسایی دلایل آسیب پذیری اجتماعی در اندونزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi Biclustering روش برای ضبط الگوی فضایی و شناسایی دلایل آسیب پذیری اجتماعی در اندونزی :

دانلود فایل رایگان مقاله isi Biclustering روش برای ضبط الگوی فضایی و شناسایی دلایل آسیب پذیری اجتماعی در اندونزی: توصیه جدید برای سیاست های کاهش بلایای طبیعی

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2019

از نظر جغرافیایی ، اندونزی محل ملاقات سه صفحه قاره است. Scilicet ، صفحه اوراسیا ، صفحه هند و استرالیا و صفحه اقیانوس آرام. بنابراین ، اندونزی بخشی از منطقه آتشفشانی بدنام به نام "حلقه آتش" است و یکی از مناطق مستعد بروز بلایای طبیعی مانند فوران آتشفشانی ، زمین لرزه ، سونامی ، سیل و زمین لغزش است. این مطالعه با هدف گرفتن الگوی مکانی و شناسایی علل آسیب پذیری اجتماعی در مناطق / شهرهای اندونزی با استفاده از روش دوچرخه سواری انجام شده است. این داده ها از نظر سنجی اجتماعی و اقتصادی ملی اندونزی (SUSENAS) توسط BPS-Statistics در سال 2014 استخراج شده است. نتیجه دوچرخه نشان می دهد که هر منطقه / شهر ویژگی های آسیب پذیری اجتماعی خاص خود را دارد و نشان می دهد که جنبه های آسیب پذیر هر منطقه / شهر متفاوت است. . مشاهدات مجاور تمایل به ویژگی های جوش پذیری اجتماعی دارند. از نتایج این مطالعه می توان به عنوان مرجع سیاست ملی کاهش بلایای اندونزی استفاده کرد.


Geographically, Indonesia is a meeting point of three continental plates. Scilicet, the Eurasian Plate, the Indo-Australian Plate, and the Pacific Plate. Therefore, Indonesia is part of the infamous volcanic zone called the ”Ring of Fire” and one of the areas prone to natural disasters such as volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, floods, and landslides. This study aims to capture the spatial pattern and identify the causes of social vulnerability in the districts/cities in Indonesia using the biclustering method. The data is extracted from the Indonesian National Socio-Economic Survey (SUSENAS) by BPS-Statistics in 2014. The biclustering result indicates that each district/city has its own social vulnerability characteristics and shows that the vulnerable aspects of each district/city are different. The adjacent observations tend to have social vulenrability characteristics. The results of this study can be used as a reference for national disaster mitigation policy in Indonesia.

لینک کمکی