فایل رایگان مقاله isi ترکیبی از توسعه محور تست و توسعه رفتار محور برای بهبود عملکرد آزمون باطن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi ترکیبی از توسعه محور تست و توسعه رفتار محور برای بهبود عملکرد آزمون باطن :

دانلود فایل رایگان مقاله isi ترکیبی از توسعه محور تست و توسعه رفتار محور برای بهبود عملکرد آزمون باطن

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2019

در فرآیند توسعه نرم افزار ، یک مرحله آزمایش یک گام مهم برای تشخیص خطاها است. به منظور تولید یک برنامه قابل اعتماد ، این مقاله در مورد استفاده از ترکیبی از دو روش آزمایش مختلف ، توسعه محور تست (TDD) و توسعه محور رفتار (BDD) بحث می کند. روش تست TDD فرایندی است با درصد بالایی از کد که به صورت خودکار تست می شود. با این حال ، هنگام تغییر پارامترهای ویژگی ها می تواند به خطا منجر شود. در همین حال ، روش آزمایش BDD روشی است که می تواند با وجود تغییر در پارامترهای ویژگی ها با موفقیت انجام شود. در این مقاله ، ترکیبی از روشهای آزمایش TDD و BDD مورد بحث قرار می گیرد که به عنوان روش T-BDD شناخته می شود. با استفاده از T-BDD به سیستم با پس زمینه Vixio ، این مقاله با موفقیت نشان می دهد که می توان برای دستیابی به درصد بالایی از پوشش تست ، در حالی که می تواند هنگام تغییر پارامترهای ویژگی ها نیز انجام شود ، انجام داد. این مقاله همچنین نشان می دهد که روش آزمایش T-BDD در مقایسه با استفاده از روش آزمایش TDD بهتر انجام می شود.

In the process of software development, a testing phase is an important step for detecting the errors. In order to produce a reliable application, this paper discusses the utilization of a combination from two different testing methods, Test- Driven Development (TDD) and Behavior Driven Development (BDD). TDD testing method is a process with a high percentage of code which is tested automatically. However, it could lead to an error when the parameters of the features are changed. Meanwhile, the BDD testing method is a testing method that could perform successfully despite changes to the parameters of the features. This paper discusses the combination of TDD and BDD testing methods, which is called as T-BDD method. By implementing T-BDD into the Vixio backend system, this paper successfully shows that it could be performed to achieve a high percentage of test-coverage while it could also adapt when the parameters of the features were changed. This paper also shows that the T-BDD testing method performed better compared to using the TDD testing method only.

لینک کمکی