فایل رایگان مقاله isi ویژگی های چند متغیره مبتنی بر تجزیه و تحلیل اینستاگرام پست برای غنی سازی تجربه کارب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi ویژگی های چند متغیره مبتنی بر تجزیه و تحلیل اینستاگرام پست برای غنی سازی تجربه کارب :

دانلود فایل رایگان مقاله isi ویژگی های چند متغیره مبتنی بر تجزیه و تحلیل اینستاگرام پست برای غنی سازی تجربه کاربر

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2019

خلاصه
در دنیای دیجیتال امروز ، که در آن محتوای شخصی شده کاربر مانند متن ، فیلم ، عکس و موارد دیگر تبدیل شده است
بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره مردم ؛ برنامه های فشرده رسانه های اجتماعی عکس پذیری بیشتری را در زمینه اجتماعی بدست آورده اند
کاربران رسانه از طریق اینستاگرام. با این حال ، اینستاگرام - یک سایت به اشتراک گذاری عکس همچنان در حال تکامل و رشد محبوبیت است.
اگرچه اینستاگرام به سرعت در بین کاربران فعال رسانه های اجتماعی محبوبیت زیادی یافته است ، تجزیه و تحلیل تعامل و
درگیری در بین مردم در اینستاگرام از دست رفته و تقریباً منطقه ای دست نخورده است. در این مقاله ، برخی را مورد بازرسی قرار می دهیم
ویژگی های برجسته تعامل کاربر و ویژگی های عکس برای درک مشارکت کاربران نسبت به پست ها در اینستاگرام.
ویژگی های تعامل کاربر در نظر گرفته شده دارای هشتگ ، زمان ارسال عکس و غیره به عنوان زمینه عکس ارسال شده توسط کاربران است. از طرف دیگر ،
ویژگی های عکس ویژگی های عکس یا زمینه های ارسال شده از کاربر مانند فیلترهای تصویری است. ما این کاربر را انجام داده ایم
ویژگی های تعامل و تجزیه و تحلیل خواص عکس در هشت پست اصلی اینستاگرام در شهرهای بزرگ و طبقه بندی بیشتر
پست های این هشت شهر در پنج گروه با استفاده از فاکتورسازی ماتریس غیر منفی و الگوریتم تخصیص Dirichlet پنهان.
چهار تحلیل برتر تأثیرگذار برای به دست آوردن بوم شناسی کاربران در پست های عکس اینستاگرام محاسبه شده است
تجزیه و تحلیل مبتنی بر زمان (TBA) ، تجزیه و تحلیل فیلتر تصویر (IFA) ، تجزیه و تحلیل تصویر هشتگ (IHA) و تجزیه و تحلیل طبقه بندی تصویر
(ICA) از این پس ، این تجزیه و تحلیل مبتنی بر ویژگی های چند متغیره اینستاگرام به کاربران کمک می کند تا از محتوای محبوب و بینش آگاهی پیدا کنند
محتوای مربوطه خود را محبوب کنید تا به حداکثر تعداد افراد دسترسی پیدا کنید.

Abstract
In today’s digital world, wherein user personalized content such as text, video, photos and much more have become an
integral part of people’s daily lives; photo intensive social media applications have acquired enhanced adoption in social
media users through Instagram. By the time, Instagram- a photo sharing site continues to evolve and grow in popularity.
Although Instagram has rapidly gained popularity among active social media users, analysis of the interaction and
engagement among people on Instagram is missing and is almost an untouched area. In this paper, we inspect some
prominent user interaction properties and photo properties to understand users’ engagements towards posts on Instagram.
The considered user interaction properties are hashtags, photo post time etc as users’ posted photo context. On the other end,
photo properties are user’s posted photo features or image contexts such as image filters. We have performed these user
interaction properties and photo properties analysis task on eight major cities’ Instagram posts and further classified the
posts of these eight cities in five categories using Non-negative matrix factorization and latent Dirichlet allocation algorithm.
The four prime influencing analyses have been computed to get ecology of the users on Instagram photo posts, which are
Time based analysis (TBA), Image Filter analysis (IFA), Image Hashtags analysis (IHA) and Image categorization analysis
(ICA). Henceforth, this multivariate feature based Instagram analysis will help users to gain insight of popular content and
make their respective content popular so as to reach out to a maximum number of people.

لینک کمکی