فایل رایگان مقاله isi زردچوبه به معنی "زرد" در بنگالی است: رنگدانه های کرومات سرب اضافه شده به زردچوبه سل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi زردچوبه به معنی "زرد" در بنگالی است: رنگدانه های کرومات سرب اضافه شده به زردچوبه سل :

دانلود فایل رایگان مقاله isi زردچوبه به معنی "زرد" در بنگالی است: رنگدانه های کرومات سرب اضافه شده به زردچوبه سلامت عمومی را در بنگلادش تهدید می کند

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2019

چکیده
بزرگسالی یک نگرانی در حال افزایش ایمنی مواد غذایی در سراسر جهان است. مطالعات قبلی به عنوان منبع زردچوبه نقش داشته اند
قرار گرفتن در معرض سرب (سرب) به دلیل افزودن کرومات سرب (PbCrO4) ، یک رنگدانه زرد برای تقویت
روشنایی. ما با هدف ارزیابی عملکرد افزودن رنگدانه های زرد به زردچوبه و تولید کننده - مصرف کننده- و
عوامل نظارتی مؤثر بر این عمل در سراسر زنجیره تأمین در بنگلادش. ما شناسایی و بازدید کردیم
نه منطقه بزرگ تولید زردچوبه بنگلادش و همچنین دو منطقه با حداقل تولید زردچوبه.
در هر منطقه ، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مشاهدات غیررسمی را با افراد درگیر انجام دادیم
تولید ، مصرف و تنظیم زردچوبه. ما برداشت ها و ترجیحات مربوط به کیفیت زردچوبه را بررسی کردیم. ما نمونه هایی از رنگدانه های زرد و زردچوبه را از عمده فروشی های عمده و بیشتر جمع آوری کردیم
بازارهای خرده فروشی ما نمونه هایی از زردچوبه ، رنگدانه ها ، گرد و غبار و خاک را از آسیاب های پرداخت زردچوبه جمع آوری کردیم
شواهد زنا. مصاحبه ها از طریق یک فرآیند برنامه نویسی موضوعی القایی ، با توجه به درک و ترجیحات مربوط به کیفیت زردچوبه انجام شد. نمونه ها از نظر سرب و سرب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
غلظت کروم (Cr) از طریق طیف سنجی جرمی پلاسما به صورت استقرا همراه و فلورسانس اشعه X - سایپرز ، باشگاه دانش که در
در کل ، ما با 152 فرد از سراسر زنجیره تأمین مصاحبه کردیم و 524 نمونه زردچوبه را جمع آوری کردیم ،
رنگدانه ها ، گرد و غبار و خاک (جدول S3 ، جدول S4). غلظت سرب و زردچوبه در داکا و بالاترین میزان را نشان داد
ولسوالی های مونشیگان با حداکثر غلظت پودر زردچوبه سرب 1152 میکروگرم بر گرم در مقایسه با 690 میکروگرم در گرم در
9 منطقه اصلی تولید زردچوبه. ما شواهدی از تجاوز رنگدانه زرد مبتنی بر PbCrO4 را در 7 مشاهده کردیم
از 9 منطقه اصلی تولید زردچوبه. نمونه های خاک از آسیاب های پولیش شامل حداکثر 4257 میکروگرم بر گرم
g و رنگدانه های زرد حاوی 2 تا 10 سرب با وزن متوسط با سرب: نسبت مولی کروم 1.3. زردچوبه
عمده فروشان گزارش دادند كه عمل اضافه كردن رنگدانه های زرد به ریشه زردچوبه خشك شده در حین پرداخت ، شروع شد
بیش از 30 سال پیش و امروز نیز ادامه دارد ، در درجه اول توسط ترجیحات مصرف کننده برای زرد رنگارنگ رانده می شود
کاری کشاورزان اظهار داشتند که بازرگانان قادر به فروش ریشه های بی کیفیت و در غیر این صورت سود خود را افزایش می دهند
از پولیش بخواهید با رنگدانه های زرد زاویه ببخشد. تعدیل زردچوبه با کرومات سرب قابل توجه است
خطرات برای سلامتی و توسعه انسان نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که PbCrO4 به آن اضافه می شود
زردچوبه توسط پولیش ، که از اثرات عصبی آن آگاه نیستند ، به منظور رضایت از عمده فروشان رانده شده
تقاضای مصرف کنندگان برای ریشه های زرد. ما مداخله فوری را توصیه می كنیم كه تولیدكنندگان زردچوبه را درگیر می كند
و مصرف کنندگان برای رفع این بحران بهداشت عمومی و اطمینان از آینده زردچوبه بدون سرب

ABSTRACT
Adulteration is a growing food safety concern worldwide. Previous studies have implicated turmeric as a source
of lead (Pb) exposure due to the addition of lead chromate (PbCrO4), a yellow pigment used to enhance
brightness. We aimed to assess the practice of adding yellow pigments to turmeric and producer- consumer- and
regulatory-factors affecting this practice across the supply chain in Bangladesh. We identified and visited the
nine major turmeric-producing districts of Bangladesh as well as two districts with minimal turmeric production.
In each district, we conducted semi-structured interviews and informal observations with individuals involved in
the production, consumption, and regulation of turmeric. We explored perceptions of and preferences for turmeric quality. We collected samples of yellow pigments and turmeric from the most-frequented wholesale and
retail markets. We collected samples of turmeric, pigments, dust, and soil from turmeric polishing mills to assess
evidence of adulteration. Interviews were analyzed through an inductive, thematic coding process, with attention focused on perceptions of and preferences for turmeric quality. Samples were analyzed for Pb and
chromium (Cr) concentrations via inductively coupled plasma mass spectrometry and x-ray fluorescence. In
total, we interviewed 152 individuals from across the supply chain and collected 524 samples of turmeric,
pigments, dust, and soil (Table S3, Table S4). Turmeric Pb and Cr concentrations were highest in Dhaka and
Munshiganj districts, with maximum turmeric powder Pb concentrations of 1152 g/g, compared to 690 g/g in
the 9 major turmeric-producing districts. We found evidence of PbCrO4-based yellow pigment adulteration in 7
of the 9 major turmeric-producing districts. Soil samples from polishing mills contained a maximum of 4257 g/
g Pb and yellow pigments contained 2–10% Pb by weight with an average Pb:Cr molar ratio of 1.3. Turmeric
wholesalers reported that the practice of adding yellow pigments to dried turmeric root during polishing began
more than 30 years ago and continues today, primarily driven by consumer preferences for colorful yellow
curries. Farmers stated that merchants are able to sell otherwise poor-quality roots and increase their profits by
asking polishers to adulterate with yellow pigments. Adulterating turmeric with lead chromate poses significant
risks to human health and development. The results from this study indicate that PbCrO4 is being added to
turmeric by polishers, who are unaware of its neurotoxic effects, in order to satisfy wholesalers who are driven
by consumer demand for yellow roots. We recommend immediate intervention that engages turmeric producers
and consumers to address this public health crisis and ensure a future with Pb-free turmeric

لینک کمکی