فایل رایگان مقاله isi عملکرد مدرسه ، تأثیرات شبکه های اجتماعی و یادگیری کودکان مدرسه: شواهدی از روابط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi عملکرد مدرسه ، تأثیرات شبکه های اجتماعی و یادگیری کودکان مدرسه: شواهدی از روابط :

دانلود فایل رایگان مقاله isi عملکرد مدرسه ، تأثیرات شبکه های اجتماعی و یادگیری کودکان مدرسه: شواهدی از روابط متقابل در ابوظبی

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2017

چکیده
این مطالعه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمایش مدل شبکه فرضی اجتماعی فرضی
با استفاده از نمونه 34.896 کودک مدرسه در ابوظبی. سازه های اصلی مستقل در مدل مربوط به نگرش کودکان در رابطه با شبکه های اجتماعی ، دلایل استفاده از شبکه های اجتماعی ، کارهایی که در شبکه های اجتماعی انجام می شود و موضوعات
استفاده شده. سازه های وابسته ، عملکرد درک شده مدرسه و تأثیرات اجتماعی آن را پوشش می دهد
شبکه اجتماعی. در این مقاله روابط بین سازه های مختلف توضیح داده می شود.
تأثیر متغیرهای دیگر مانند دانش والدین نیز مورد بررسی قرار گرفته است. کار ما
بینش ما را در مدل شبکه های اجتماعی بهبود داده است. نتایج از ایده روابط متقابل بین عملکرد درک شده ، یادگیری از شبکه های اجتماعی و ... پشتیبانی می کند
تأثیر شبکه های اجتماعی. شواهد مربوط به مدلی که مسیرهای متضاد را شامل می شود دلالت دارد
اینکه مشکل سازه های شبکه های اجتماعی ، پیشینه های آن و پیامدهای احتمالی باید با احتیاط بررسی شود

abstract
This study uses structural equations modeling to test a hypothetical social network model
with applications to a sample of 34,896 school children in Abu Dhabi. The main independent constructs in the model are related to children’s attitude with regard to social networking, reasons for using social networks, things done on social networks, and topics
used. The dependent constructs cover perceived school performance and social effects of
social networking. The study will describe the relations among the various constructs.
The effect of other variables, such as parental knowhow, is also investigated. Our work
has improved our insight in the social networking model. Results support the idea of reciprocal relations among perceived performance, learning from social networking, and the
effect of social networking. Evidence for a model that includes opposite pathways implies
that the problem of social networking constructs, its antecedents, and possible consequences should be examined with caution

لینک کمکی