فایل رایگان مقاله isi ارزیابی جوجه کشی کسب و کار: بازبینی در محک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi ارزیابی جوجه کشی کسب و کار: بازبینی در محک :

دانلود فایل رایگان مقاله isi ارزیابی جوجه کشی کسب و کار: بازبینی در محک

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2018

خلاصه
در این مقاله ، معیارها را برای انکوباتورهای تجاری (BI) مورد مطالعه قرار داده و وضعیت دانش را در مورد معیارهای ارزیابی BI جمع می کنیم. بر اساس 136 مقاله که عملکرد BI را ارزیابی می کند ، این مطالعه ابتدا به بررسی کلیه شاخص های عملکرد اصلی (KPI) ارائه شده توسط 42 مطالعه ارزیابی BI و معیارهای مربوطه برای هر KPI می پردازد. لیست معیار نهایی با استفاده از هفت مورد از برجسته ترین مطالعات معیار به عنوان پایه ایجاد می شود. با استفاده از این چهارچوب ، این تحقیق با ارائه معیارهای جامع و جمع برای این زیستگاههای مهم نوآوری ، به ادبیات مربوط به ارزیابی BI کمک می کند. لیست نهایی 33 معیار ارائه شده است به طوری که ارزیابی BI ، که هیچ چارچوبی مشترک در آن وجود ندارد ، آسانتر می شود. این مطالعه نشان می دهد که با دشواری در ایجاد یک چارچوب ارزیابی مشترک برای BI ها ، منطقی تر است که یک چارچوب محک مشترک را ایجاد کنید که اختلافات منطقه ای و صنعتی را در بر می گیرد. نتایج می تواند مورد تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار باشد. مقاله ما اولین کسی است که اطلاعات متنوعی را در مورد معیارها جمع کرده و یک لیست پایه از معیارها را در اختیار محققان و مدیران BI قرار می دهد

Abstract
This paper studies benchmarking on Business Incubators (BIs), aggregating the state of knowledge about benchmarks for BI assessment. Based on 136 papers that evaluate BI performance, this study first investigates all Key Performance Indicators (KPIs) provided by 42 BI assessment studies and the relevant benchmarks for each KPI. The final benchmark list is created by taking seven of the most prominent benchmarking studies as a basis. With this framework, this research contributes to the literature on BI assessment by providing comprehensive and aggregated benchmarks for these important innovation habitats. A final list of 33 benchmarks is provided so that BI assessment, for which no common framework exists, becomes easier. This study suggests that with the difficulty of creating a common assessment framework for BIs, it is more reasonable to create a common benchmarking framework that accounts for regional and industrial differences. The results could be subject to a multiple criteria decision analysis. Our paper is the first to aggregate the diverse information on benchmarking and provide researchers and BI managers with a base list of benchmarks.

لینک کمکی