فایل رایگان مقاله isi سرمایه انسانی حسابداری و سوءاستفاده مالی: شواهدی از چین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi سرمایه انسانی حسابداری و سوءاستفاده مالی: شواهدی از چین :

دانلود فایل رایگان مقاله isi سرمایه انسانی حسابداری و سوءاستفاده مالی: شواهدی از چین

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2018

خلاصه
در این مطالعه ، ما بررسی می کنیم که آیا آموزش ، به عنوان یکی از مؤلفه های مهم سرمایه انسانی حسابرسان ، با بروز سوءاستفاده مالی مرتبط است و تأثیر تعدیل کننده تجربه حرفه ای را بررسی می کند. با استفاده از نمونه ای از 16651 مشاهدات مربوط به سال شرکتها از بورس سهام چین از سال 2003 تا 2014 ، متوجه می شویم که سطح تحصیلات حسابرسان امضا کننده به طور قابل توجهی با احتمال سوءاستفاده مالی همراه است ، و این نشان می دهد که آموزش عالی می تواند باعث افزایش اخلاق و استقلال شود. حسابرسان و کاهش خطر سوء تفاهم مالی. علاوه بر این ، تجربه حرفه ای رابطه منفی بین سطح تحصیلات امضای حسابرسان و سوءاستفاده های مالی را تضمین می کند. یافته های ما همچنین به انواع تست های حساسیت مقاوم است ، و نتیجه گیری ما هنوز هم پس از استفاده از رگرسیون OLS- لجستیک دو مرحله برای حل مسئله درون زا نگه داشته می شود. سرانجام ، تأثیر منفی سطح آموزش بر سوء تفاهم مالی فقط برای 985 دانشگاه پروژه ، اهمیت مشتری در سطح فردی (سطح حسابرسی-سطح شرکت) و شرکتهای دولتی حائز اهمیت است

Abstract
In this study, we examine whether education, as an important component of the human capital of auditors, is related to the occurrence of financial misstatement, and investigate the moderating effect of professional experience. Using a sample of 16,651 firm-year observations from the Chinese stock market from 2003 to 2014, we find that the education level of signing auditors is significantly negatively associated with the likelihood of financial misstatement, which suggests that higher education can enhance the ethics and independence of auditors and mitigate the risk of financial misstatement. In addition, professional experience attenuates the negative relation between the education level of signing auditors and financial misstatement. Our findings are also robust to a variety of sensitivity tests, and our conclusions still hold after using a two-stage OLS-logistic regression to address the endogeneity problem. Lastly, the negative effect of education level on financial misstatement holds only for 985 Project universities, low individual-level (audit-firm-level) client importance, and state-owned enterprises.

لینک کمکی