فایل رایگان مقاله isi فساد محلی و دارایی های نقدی شرکتها: پناهندگی دارایی یا درگیری آژانس؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi فساد محلی و دارایی های نقدی شرکتها: پناهندگی دارایی یا درگیری آژانس؟ :

دانلود فایل رایگان مقاله isi فساد محلی و دارایی های نقدی شرکتها: پناهندگی دارایی یا درگیری آژانس؟

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2018

خلاصه
این مطالعه به بررسی تأثیر فساد در داراییهای شرکتهای بزرگ در چین می پردازد. استدلال استخراج سیاسی پیش بینی می کند که شرکت ها ممکن است دارایی های مایع را برای جلوگیری از استخراج توسط مقامات فاسد پناه ببرند. با استفاده از داده های مربوط به شرکت های فایل رایگان مقاله isi فساد محلی و دارایی های نقدی شرکتها: پناهندگی دارایی یا درگیری آژانس؟
فهرست شده در A بین سال های 2007 و 2012 ، دریافتیم که شرکت هایی که در مناطق فاسد تر واقع شده اند ، پول کمتری را در اختیار دارند و از این فرضیه حمایت می کنند. منابع سیاسی به کاهش خطر استثمار کمک می کنند و میزان پناه دادن دارایی های نقدینگی را کاهش می دهند. ما می دانیم که ارتباط منفی بین فساد و وجه نقد برای شرکتهای غیر دولتی (غیر از شرکتهای غیر دولتی) نسبت به شرکتهای دولتی (SOE) قابل توجه است. علاوه بر این ، وجوه نقد غیر SOEs بدون پیوندهای سیاسی نسبت به افراد غیر SOE با پیوندهای سیاسی نسبت به فساد حساس تر است. این یافته ها نشان می دهد که سلب مالکیت توسط مقامات فاسد عامل مهمی است که شرکت ها را برای مدیریت نقدینگی سوق می دهد.

Abstract
This study investigates the impact of corruption on corporate cash holdings in China. The political extraction argument predicts that firms might shelter liquid assets to avoid extraction by corrupt officials. Using data on A-shared listed firms between 2007 and 2012, we find that firms located in more corrupt regions hold less cash, supporting this hypothesis. Political resources help to diminish the risk of exploitation, reducing the extent to which liquid assets are sheltered. We find that the negative association between corruption and cash holding is more significant for non-state-owned enterprises (Non-SOEs) than for state-owned enterprises (SOEs). Moreover, the cash holdings of Non-SOEs without political connections are more sensitive to corruption than those of Non-SOEs with political connections. These findings demonstrate that expropriation by corrupt officials is an important factor driving firms to manage liquidity.

لینک کمکی