فایل رایگان مقاله isi اثرات و پیامدهای اقتصادی کاهش انگیزه های مالیاتی تحقیق و توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi اثرات و پیامدهای اقتصادی کاهش انگیزه های مالیاتی تحقیق و توسعه :

دانلود فایل رایگان مقاله isi اثرات و پیامدهای اقتصادی کاهش انگیزه های مالیاتی تحقیق و توسعه

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2018

خلاصه
تحقیقات تأثیر تحریک کننده اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه بر هزینه های تحقیق و توسعه را هنگام تصویب اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یا افزایش نرخ اعتبار ثبت کرده اند. با این حال ، عوارض جانبی و عواقب احتمالی آن در کاهش انگیزه های مالیاتی تحقیق و توسعه همچنان ناشناخته مانده است. با استفاده از کاهش مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه در تایوان ، ما اثرات منفی کاهش نرخ اعتبار تحقیق و توسعه را در هزینه تحقیق و توسعه شرکت ها ثبت می کنیم. کاهش نرخ اعتبار تحقیق و توسعه تأثیر منفی بر رابطه بین هزینه تحقیق و توسعه شرکت و ارزش شرکت دارد. نتایج ما تأثیرات منفی و عواقب اقتصادی کاهش انگیزه های مالیاتی تحقیق و توسعه در یک اقتصاد نوظهور را برجسته می کند.
Abstract
Research has documented the stimulating effect of R&D tax credits on R&D expenditure when enacting an R&D tax credit or raising the credit rate. However, the potential adverse effects and consequences of reducing R&D tax incentives remain unexamined. Using a cut in R&D tax incentives in Taiwan, we document the adverse effect of reducing the R&D credit rate on corporate R&D expenditure. The reduced R&D credit rate has a negative impact on the relation between corporate R&D expenditure and firm value. Our results highlight the adverse effects and economic consequences of reducing R&D tax incentives in an emerging economy.

لینک کمکی